Dlaczego chcesz pracować w naszej firmie – jak odpowiedzieć na to pytanie?

Dlaczego chcesz pracować w naszej firmie – jak odpowiedzieć na to pytanie?

W artykule przeczytasz

Dobre wrażenie na pracodawcy można zrobić tylko raz tylko. Z tego powodu tak wiele osób stresuje się przed rozmową kwalifikacyjną i obawia się, że popełnia błędy, udzielając odpowiedzi na pytania rekrutera, co przekreśli ich szanse na otrzymanie pracy na wymarzonym stanowisku. Idąc na takie spotkanie, możemy być jednak pewni, że potencjalny pracodawca najprawdopodobniej zada nam niektóre pytania dotyczące naszego doświadczenia, umiejętności, motywacji do pracy czy celów zawodowych. Na rozmowie o pracę bardzo często pada również pytanie dotyczące tego, dlaczego kandydat chce pracować w konkretnej firmie. Warto już wcześniej przygotować się do odpowiedzi na to pytanie i zapoznać się z podstawowymi informacjami o firmie, aby jak najlepiej wypaść na rozmowie. Tak więc pokazać jak rekruterowi, że chce się pracować to konkretnej firmie? Podpowiadamy.

Dlaczego rekruter zadaje kandydatom pytanie: czemu chcesz pracować w naszej firmie?

Już w momencie kiedy widzimy daną ofertę pracy, czytamy ją i decydujemy się zaaplikować na dane stanowisko, powinniśmy wiedzieć, dlaczego wykonaliśmy takie działania i czym się wówczas motywowaliśmy. To pomoże nam odpowiedzieć nawet bez przygotowania na pytanie rekrutera dotyczące motywacji do pracy konkretnej firmie. Przyjrzyjmy się jednak najpierw temu, dlaczego bardzo często potencjalny pracodawca lub rekruter zadaje pytanie dotyczące tego, czemu chcemy pracować w konkretnej firmie. Pamiętajmy, że większość kwestii, które są poruszane na rozmowie kwalifikacyjnej, mają sprawdzić naszą wiedzę i umiejętności, ponieważ aspekty takie jak doświadczenie zawodowe czy wykształcenie znajdują się w naszym CV i potencjalny pracodawca ma wgląd do takich informacji. Na rozmowie  kwalifikacyjnej jednak ma możliwość sprawdzić, jak zachowujemy się podczas stresujących sytuacji, czy umiemy o sobie opowiadać, a także, czy zapoznaliśmy się z informacjami dotyczącymi firmy.

Doświadczony rekruter sprawdza wówczas, czy kandydat odpowiednio przygotował się do rozmowy kwalifikacyjnej, a więc, czy zna firmę lub zapoznał się ze stroną firmową, dowiedział się czegoś na temat kultury firmy oraz czy umie mówić o swoich umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym w kontekście celów firmy, jej profil działania i branży. Pytanie to więc sprawdza, czy konkretna osoba jest idealnym kandydatem na to stanowisko, co może wnieść do firmy, a także to, czy jest prawdziwie zainteresowana pracą w konkretnym przedsiębiorstwie, czy być może wysyłała wiele CV i szuka jakiejkolwiek pracy i dlatego przed rozmową kwalifikacyjną, nawet nie starała się dowiedzieć więcej na temat firmy, do której aplikuje.

Jak przygotować się do rozmowy i jak odpowiedzieć na pytanie: dlaczego chcesz tu pracować?

Opracowując odpowiedź na pytanie dotyczące motywacji do pracy w konkretnej firmie, warto uwzględnić kilka czynników, takich jak:

  • Zapoznanie się z informacjami na temat firmy  – niezwykle istotne jest, aby przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, wejście na stronę internetową firmy, do której zaaplikowaliśmy i sprawdzić, czym dokładnie się zajmuje, jaka jest jej historia, jakie są jej cele, jaka przyświeca jej misja, a także dowiedzieć się więcej na temat kultury pracy w danym przedsiębiorstwie. Warto znaleźć wartości, które jej przyświecają, z jakimi możemy się utożsamić, a następnie wykorzystać te informacje podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Analiza swojego CV  – postarajmy się podczas odpowiedzi na pytanie dotyczące motywacji do pracy w konkretnej firmie, zestawić swoje umiejętności i doświadczenie zdobyte w innych przedsiębiorstwach z celami lub misją firmy, do której aplikujemy. Warto pokazać, że doświadczenie zdobyte w innych miejscach pomoże nam w wypełnianiu obowiązków zawartych w ogłoszeniu o pracę w taki sposób, aby firma mogła się rozwijać i by osiągała wymierne korzyści z naszej pracy. Warto uwzględnić, dlaczego chcemy pracować akurat w danej firmie,  a także, co przedsiębiorstwo zyska, zatrudniając nas, a więc pokazać się w taki sposób, by wyróżnić się na tle innych kandydatów.

Odpowiadając na pytanie dotyczące motywacji do pracy w konkretnej firmie, warto skorelować cele firmy ze swoimi zainteresowaniami, a także podkreślić swoją pasję i zaangażowanie, które będziemy wykorzystać na konkretnym stanowisku. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i odpowiedź na to pytanie może ułatwić nam również nasz list motywacyjny. 

Jeżeli pisaliśmy list motywacyjny, odpowiadają na konkretną ofertę pracy, możemy wykorzystać zawarte w nim twierdzenia dotyczące motywacji do pracy konkretnej firmie. Jeżeli nie pisaliśmy takiego listu, wówczas chcąc zdobyć wymarzoną pracę, warto zastanowić się nad swoimi zaletami, poszerzyć swoją wiedzę na temat konkretnej firmy i zaskoczyć przyszłego pracodawcę, tworząc list motywacyjny, w którym podkreślimy, że nasz rozwój zawodowy zależy od zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, a profil firmy oraz wartości firmy są zgodne z naszymi zainteresowaniami i przekonaniami. Pracownik, który stworzy spersonalizowany list motywacyjny, z pewnością zostanie doceniony przez przyszłego pracodawcę.

Przykładowa odpowiedz na pytanie dotyczące pracy w danej firmie lub aplikowanym stanowisku

Rekrutacja to dla wielu potencjalnych pracowników bardzo stresujący czas. Z tego powodu, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie i zrobić dobre wrażenie na potencjalnym pracodawcy, warto przygotować sobie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rekruterów pytania. Dlaczego chcesz pracować w naszej firmie  – to pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej pada bardzo często. Jaka może być na nie przykładowa odpowiedź? Opracowaliśmy konkretne przykłady odpowiedzi na to pytanie.

Opcja 1:

Moja ścieżka zawodowa od samego początku była związana z ekonomią. Studia  licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość oraz magisterskie na kierunku ekonomia pozwoliły mi zdobyć gruntowne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, dzięki czemu żadne zagadnienia związane z finansami mnie nie przerażają. W poprzedniej firmie byłam zatrudniona na stanowisku młodszej księgowej, gdzie mogłam rozwijać się, korzystając z wiedzy bardziej doświadczonych pracowników. Dzięki temu już po sześciu miesiącach zaczęłam obsługiwać samodzielnie zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych. Moje zaangażowanie zostało docenione i po kolejnych sześciu miesiącach awansowałam na stanowisko księgowej. Zdaję sobie sprawę z tego, że Państwa firma jest obecnie liderem w branży i zatrudnia najlepszych specjalistów. Dlatego bardzo chciałabym być jej częścią i swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać ją w ciągłym rozwoju. Bardzo doceniam również to, że Państwa firma duży nacisk kładzie na szkolenie swoich pracowników, dzięki czemu ich wiedza zawsze jest aktualna. To dla mnie bardzo ważne, by podnosić swoje kwalifikacje. Dlatego z radością zapoznałam się z informacjami na Państwa stronie dotyczącymi licznych warsztatów i szkoleń, w których uczestniczą Państwa pracownicy. Wierzę, że wspólne cele, które łączą mnie z Państwa firmą, a także wspólne wartości będą pomocne podczas realizacji wszelkich projektów i zaowocują doskonałą współpracą przez wiele lat.

Opcja 2:

Już od wczesnych lat szkolnych byłam zaangażowana w życie mojej społeczności. Interesowałam się wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, a także codziennym życiem okolicznej społeczności. W szkole średniej byłam redaktor naczelną szkolnej gazetki i wtedy zrozumiałam, że dziennikarstwo to zawód dla mnie. Dlatego już w trakcie zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich na kierunku dziennikarstwo, zaczęłam współpracować z lokalnymi redakcjami, tworząc felietony i relacje z bieżących wydarzeń kulturalnych i sportowych. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę dziennikarza w lokalnej gazecie, gdzie nadal zajmowałam się słowem pisanym, lecz coraz częściej występowałam również przed kamerą, tworząc wideorelacje z różnych wydarzeń, które były publikowane na stronie internetowej tego tygodnika. Wtedy poczułam, że chciałabym spróbować swoich sił w telewizji. W Państwa firmie pracownicy stawiają na profesjonalizm, dobrą komunikację i wiarygodność. Bardzo cenię sobie te wartości i uważam, że Stanowią podstawę rzetelnego dziennikarstwa. Z tego powodu, nie wyobrażam sobie, abym swoje pierwsze kroki przed kamerą mogła stawiać w innym miejscu. Liczę, że moje doświadczenie, zaangażowanie i pasja wspierane przez Państwa pracowników pozwolą mi w przyszłości zróżnicować swój warsztat. aby docierać do różnych odbiorców.

Najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące aplikacji do konkretnej firmy

Jest wiele innych pytań, które rekruterzy zadają kandydatom do pracy i dotyczą one zatrudnienia w konkretnym przedsiębiorstwie. Wśród nich można wymienić pytania takie jak: Co wiesz o naszej firmie? Co odróżnia Cię od innych kandydatów na to stanowisko? Dlaczego chcesz zmienić pracę i zacząć współpracę z naszą firmą? Dlaczego aplikujesz na to konkretne stanowisko? Najprawdopodobniej nie wszystkie je usłyszysz na rozmowie kwalifikacyjnej z jednym pracodawcą. Jednak bardzo często pojawiają się one na spotkaniach rekrutacyjnych. 

Każde to pytanie pokazuje rekruterowi czy w swojej odpowiedzi udzielasz informacji, dzięki którym mogą stwierdzić, że jesteś dobrze poinformowany o firmie, do której aplikujesz czy też nie. Sprawdzają one więc, co wiesz o firmie, a także czy jej cele są zgodne z twoimi zainteresowaniami. Z tego powodu odpowiadając na to pytanie, w którym pracodawca chce dowiedzieć się, czy zapoznałeś się z profilem firmy, należy wskazać kilka najważniejszych aspektów m.in. takich jak branża, cel, misja, produkty, usługi, liczba pracowników, lokalizacja firmy, dzięki którym pokażemy, że jesteśmy naprawdę zainteresowani współpracą z daną firmą i wcześniej zapoznaliśmy się z profilami działania, także najważniejszymi informacjami na jej temat.

Sprawdź też jak odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego chcesz zmienić pracę?”

Zobacz także: