L4 na wypalenie zawodowe – jak uzyskać zwolnienie lekarskie w 2024?

L4 na wypalenie zawodowe – jak uzyskać zwolnienie lekarskie w 2024?

W artykule przeczytasz

Wypalenie zawodowe dotyczy coraz większego odsetka Polaków. Objawia się m.in. przewlekłym stresem, ciągłym uczuciem zmęczenia i brakiem radości z życia. Czy można wystawić zwolnienie lekarskie z tego powodu?

Wypalenie zawodowe – najczęstsze objawy i przyczyny

Wypalenie zawodowe, znanie także jako syndrom wypalenia zawodowego, to złożony stan psychiczny wynikający z przewlekłego stresu związanego z pracą. Objawy tego syndromu mogą obejmować m.in.:

  • uczucie wyczerpania emocjonalnego,
  • poczucie bezużyteczności,
  • unikanie kontaktu ze współpracownikami,
  • rozdrażnienie,
  • obniżone poczucie własnej wartości,
  • apatia i niechęć do rozwoju,
  • spadek motywacji w pracy.

Osoby dotknięte wypaleniem zawodowym mogą też doświadczać objawów fizycznych, takich jak bóle głowy, problemy ze snem czy osłabienie układu odpornościowego.

Przyczyny wypalenia zawodowego są zróżnicowane i mogą wynikać zarówno z czynników zawodowych, jak i osobistych. Te pierwsze obejmują nadmierny stres związany z pracą, brak wsparcia ze strony przełożonych, przeciążenie obowiązkami oraz konflikty w miejscu pracy. Czynniki osobiste, takie jak perfekcjonizm, brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, oraz niskie poczucie własnej skuteczności, również mogą przyczyniać się do rozwoju syndromu wypalenia zawodowego.

Ważne jest, aby zrozumieć, że wypalenie zawodowe może dotknąć każdego, niezależnie od branży czy pozycji zawodowej.

Czy rzeczywiście można uzyskać L4 na wypalenie zawodowe?

Międzynarodowa Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) uwzględnia w swojej liście coś takiego, jak wypalenie zawodowe. Opracowała ją Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). ICD-11 obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., jednak w Polsce nie została jeszcze ostatecznie wdrożona. Nie oznacza to więc, że można swobodnie wystawić zwolnienie lekarskie (L4), ponieważ są powody, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) je zakwestionował.

W Polsce jak na razie samo wypalenie zawodowe jest syndromem, a nie jednostką chorobową. To właśnie z tego powodu nie można wystawić zwolnienia lekarskiego stricte na wypalenie zawodowe. Można jednak uzyskać je z powodu pogorszenia zdrowia psychicznego. W tym celu należy się udać do odpowiedniego specjalisty.

Kto wystawia L4 z powodu wypalenia zawodowego?

Do objawów wypalenia zawodowego zalicza się przewlekły stres, który z kolei może prowadzić do różnych zaburzeń, w tym do tych depresyjnych. Na takie choroby można już wystawić zwolnienie lekarskie. Należy się zgłosić z nimi do lekarza psychiatry lub też lekarza pierwszego kontaktu.

Na jak długo można wystawić L4?

Długość trwania zwolnienia lekarskiego z powodu symptomów wypalania zawodowego zależy od kilku czynników. Przede wszystkim jest to natężenie objawów oraz oszacowanie, jaki okres rekonwalescencji jest w tym przypadku wymagany. Maksymalnie można przebywać na L4 182 dni.

Niektóre grupy zawodowe mogą jednak skorzystać z alternatywy dla zwolnienia chorobowego. Jest to urlop dla poratowania zdrowia, który przysługuje m.in. nauczycielom. Istnieją jednak określone warunki, jakie trzeba spełnić, aby go uzyskać. Taki urlop może trwać maksymalnie rok.

Wypalenie zawodowe objawia się m.in. przewlekłym stresem, który z kolei może prowadzić do depresji czy zaburzeń lękowych. Z tego powodu można uzyskać zwolnienie lekarskie. Najlepiej udać się do lekarza psychiatry.

Zobacz także: