Brak motywacji do pracy – co wpływa na to, że nam się nie chce?

W artykule przeczytasz

Z brakiem motywacji do pracy zmaga się wiele osób. Bardzo często jest to jedynie przejściowy stan. Jeżeli jednak utrzymuje się dłużej, mamy wówczas problem z efektywnością, kreatywnością i prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych, co może negatywnie wpływać na kondycję firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Z tego powodu warto dbać o work-life balance, by uniknąć wypalenia zawodowego i utrzymać motywację do pracy na stałym poziomie. Duży wpływ na chęci do pracy pracowników ma także struktura organizacji, w której są zatrudnieni, a także podejście do podwładnych, jakim wykazuje się pracodawca. Co jednak wpływa na to, że nie mamy motywacji do pracy? Czym spowodowany jest brak chęci do pracy, a także jak możemy się zmotywować do działania? Sprawdźmy.

Zobacz również: Czym jest motywacja i jakie są jej rodzaje?

Czym objawia się brak motywacji do pracy?

Poziom motywacji do pracy może się zmieniać w zależności od tego, jaka jest nasza kondycja psychiczna i fizyczna, a także czym wyróżnia się środowisko pracy, z jakim jesteśmy związani. Osoby, które nie czerpią satysfakcji z pracy, bardzo często dość szybko tracą motywację do wykonywania zadań w miejscu zatrudnienia i dochodzi u nich do sporego spadku motywacji. Czym jednak objawia się brak motywacji do pracy? Warto najpierw uświadomić sobie, czym jest motywacja. Otóż jest to stan gotowości, kiedy chce nam się pracować. Badacze motywacje dzielą na wewnętrzną oraz zewnętrzną. W przypadku tej pierwszej pracownik nie potrzebuje bodźców motywacyjnych, w drugim z kolei są one niezbędne do prawidłowego wykonywania przez niego obowiązków.

Brak motywacji do pracy objawia się spadkiem samooceny, strachem przed negatywną opinią współpracowników, a także zanikiem zapału i ambicji. Bardzo często osoby niezmotywowane do pracy, mają trudności z wykonywaniem obowiązków, które do tej pory nie sprawiały im żadnych problemów. Nie są już tak kreatywne jak kiedyś i mogą cierpieć z powodu różnych zaburzeń somatycznych, takich jak bóle głowy czy kręgosłupa. Bardzo często brak motywacji do pracy spowodowany jest przez wypalenie zawodowe. Nierzadko jest jednym z pierwszych symptomów tego schorzenia. Dlatego jeżeli będziemy ignorować niechęć do wykonywania obowiązków służbowych, apatię i złe samopoczucie, taki stan może doprowadzić nawet do depresji.

Zmotywuj się do pracy i zobacz te motywujące cytaty!

Co sprawia, że tracimy motywację?

Motywacja w miejscu pracy jest istotna nie tylko z punktu widzenia efektywności pracownika, ale również jego zdrowia psychicznego i fizycznego. Wiele osób jednak nie wie, jak zmotywować się do pracy, przez co tkwi w trudnym dla siebie położeniu, ponieważ wykonywane przez nich obowiązki nie sprawiają im przyjemności, a wręcz są dla nich trudne do zrealizowania. Z drugiej strony takie osoby obawiają się, że ze względu na brak efektywności stracą zatrudnienie. Pamiętajmy, że motywacja w pracy zawodowej może spadać przez różne czynniki. Na niektóre z nich mamy wpływ. Dlatego, aby nasze chęci do wykonywania obowiązków służbowych wróciły, powinniśmy zastanowić się, jakie są przyczyny braku motywacji do pracy. Co sprawia, że tracimy motywację do pracy? Najczęstsze powody to:

 • niskie wynagrodzenie,
 • stres w miejscu pracy,
 • zła atmosfera w miejscu pracy,
 • wypalenie zawodowe,
 • depresja,
 • brak możliwości rozwoju zawodowego,
 • niejasny podział obowiązków,
 • zbyt mało lub zbyt dużo pracy,
 • nierówne traktowanie pracowników,
 • brak poczucia sensu wykonywanych obowiązków,
 • nadmierna koncentracja na popełnianych błędach,
 • brak możliwości awansu,
 • brak możliwości uczestnictwa w szkoleniach i poszerzania swoich kompetencji,
 • nadmiar obowiązków, który prowadzi do zaburzenia zasad work-life balance.

Wypalenie zawodowe a brak motywacji do pracy

Brak motywacji do pracy nie musi być stanem długotrwałym. Dlatego każdemu z nas może zdarzyć się gorszy dzień, kiedy nie będziemy mieli chęci wykonywać obowiązków służbowych, trudno nam się będzie skoncentrować i cieszyć z nowych wyzwań. Jednak jest to zupełnie normalne i warto pozwolić sobie na takie chwile i nie obwiniać się. Pamiętajmy jednak, że jeżeli brak motywacji do pracy trwa już od pewnego czasu, wówczas być może zmagamy się z wypaleniem zawodowym.

Stan taki jest związany z wieloma objawami fizycznymi i psychicznymi. Czujemy się wówczas wyczerpani, brakuje nam motywacji, nie potrafimy skupić się na wykonywaniu obowiązków i nie umiemy wymusić na sobie chęci do pracy. Bardzo często przyczyną wypalenia zawodowego jest stres, nadmiar obowiązków, nieodpowiednie warunki pracy, a także brak wsparcia i współpracy ze strony pracodawcy i współpracowników. Nierzadko do wypalenia zawodowego przyczynia się także toksyczna atmosfera w pracy, niedostosowanie czasu pracy do liczby zadań, a więc nadmierna ilość obowiązków oraz niewystarczające wynagrodzenie.

Jak przyjazny pracodawca może wpływać na poziom zatrudnienia i chęci do pracy całej firmy? 

Obecny rynek pracy kładzie nacisk na dostosowanie warunków zatrudnienia do potrzeb pracowników. Dlatego coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że na poziom pracy i zaangażowania podwładnych wpływają również ich działania. Dlatego kierownictwo niezależnie od tego czy w konkretnej strukturze organizacyjnej popularny jest zdalny tryb pracy, hybrydowy, czy stacjonarny, powinno w razie spadku motywacji w zespole podjąć określone działania, które odpowiedzą na brak zaangażowania podwładnych. Pamiętajmy, że brak motywacji do pracy wśród pracowników może prowadzić do spadku efektywności firmy. Dlatego wysoki poziom zaangażowania i chęci do działania wśród pracowników, to klucz do sukcesu firmy.

Wśród skutecznych sposobów motywacji zewnętrznej pracowników wymienia się zasadę kija i marchewki. Jest ona dość często stosowana przez pracodawców. Należy pamiętać również, że przyjazny pracodawca, a więc taki, który dopasowuje ilość pracy do kompetencji, a także czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych zadań, oferujący możliwość pracy z domu, a także godne wynagrodzenia, zawsze może liczyć na to, że jego zespół będzie dużo bardziej zmotywowany niż pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, w którym nie mają dostępu do różnego rodzaju kursów podnoszących kompetencje zawodowe, prywatnej opieki medycznej i inne udogodnień. Przyjazny pracodawca, który dba o wellbeing pracowników, może liczyć na to, że jego zespół będzie zintegrowany i zmotywowany do pracy.

Teoria Herzberga w motywacji do pracy

Osoby, które mają problem z motywacją do pracy, mogą sprawdzić teorię Herzberga. Powinni zapoznać się z nią przede wszystkim pracodawcy, którzy nie potrafią zmotywować swoich podwładnych. Zakłada ona, że czynniki motywujące pracowników dzielą się na dwie grupy:

 • czynniki wewnętrzne, czyli motywatory,
 • czynniki zewnętrzne, czyli czynniki higieny.

Zakłada ona, że aby wprowadzić motywatory, czyli czynniki wewnętrzne i rozpocząć proces motywowania pracowników do pracy, należy najpierw zapewnić czynniki higieny, ponieważ to dzięki nim zmniejszy się poziom niezadowolenia z pracy, a także poprawi atmosfera w firmie. Dla lepszych efektów pracodawca powinien wykorzystywać również motywatory. Herzberg w swojej dwuczynnikowej teorii wyróżnia sześć takich motywatorów, do których zalicza się osiągnięcia, uznanie, możliwość awansowania, odpowiedzialność, pracę samą w sobie, a także możliwości rozwoju.

Motywowanie pracowników do pracy. Od czego zależy motywacja pracowników?

Wśród czynników, które wpływają na motywację pracowników, wymienia się kilka aspektów obejmujących zarówno działania związane z motywacją wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Dlatego pracodawca powinien przeprowadzić ankietę lub porozmawiać z członkami swojego zespołu, aby wdrożyć pomysły, które pozwolą na zwiększenie efektywności i motywacji jego podwładnych. Bez wątpienia jednak wśród aspektów, które wpływają na naszą motywację, można wymienić:

 • możliwość rozwoju osobistego,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dobre wynagrodzenie,
 • miłą atmosferę w pracy,
 • możliwość zachowania równowagi między życiem osobistym a pracą,
 • poczucie decyzyjności,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • stabilizację i bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • prestiż zajmowanego stanowiska,
 • możliwość korzystania z benefitów pracowniczych,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • jasny podział zadań,
 • uznanie i szacunek współpracowników i pracodawcy,
 • poczucie akceptacji i przynależności do grupy.

Brak motywacji do pracy – jak temu przeciwdziałać?

Pracodawca powinien podejmować działania mające na celu zmotywowanie pracowników do wykonywania przez nich w sposób efektywny obowiązków służbowych. Może on realizować takie działania poprzez zwiększanie zarobków poszczególnych podwładnych, oferowanie im benefitów pracowniczych, szkoleń czy możliwości awansu, ale również dbając o odpowiednią atmosferę w miejscu pracy, brak dyskryminacji czy mobbing. Pracownik jednak również powinien wzbudzić w sobie motywację do pracy. Istnieje kilka skutecznych strategii zwiększania poziomu zaangażowania, które możemy wykorzystać niezależnie od celu, jaki chcemy osiągnąć. Wśród nich można wymienić:

 • jasne określanie swoich celów,
 • skupianie się na przyjemnościach związanych z wykonywanymi zadaniami,
 • monitorowanie postępów swojej pracy,
 • nagradzanie się za dobrze wykonane zadania,
 • nieporównywanie się z innymi.

Niezwykle istotne jest również, by unikać działań, które mogą doprowadzić do wypalenia zawodowego. Dlatego żeby zwiększyć swoją motywację do pracy, powinniśmy zadbać o efektywny wypoczynek. Work-life balance jest istotnym elementem życia każdej osoby. Bardzo często jednak zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej, nie umiemy oddzielić obowiązków zawodowych od życia prywatnego i pracujemy po godzinach, przez co po pewnym czasie nasza motywacja spada. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto znaleźć czas, w którym będziemy spotykać się ze znajomymi, realizować pasje i dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, ponieważ bardzo często brak motywacji do pracy związany jest ze złym stanem psychicznym spowodowanym depresją, ale również ogólnym przemęczeniem organizmu, związanym z brakiem odpowiedniej higieny snu, aktywności fizycznej, a także nieodpowiednią dietą.

Świat nieruchomości na wysokich obcasach: Jubileuszowe Forum Inwestorek 2024

Zobacz także: