Co daje zaufanie w zespole i jak wpływa na środowisko pracy?

W artykule przeczytasz

Każdy właściciel firmy,  a także osoby zajmujące się zarządzaniem zespołem, powinny zdawać sobie sprawę z tego, jak istotnym elementem wpływającym na sukces przedsiębiorstwa i zwiększenie efektywności, ma zaufanie w zespole współpracowników. Pozytywne środowisko pracy jest jednym z aspektów kultury firmy, który ma kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności i zadowolenia pracowników, a także wpływa na zwiększenie ich zaangażowania w wykonywane obowiązki. Dlatego budowanie zaufania w zespole zarówno wśród managerów, współpracowników, jak i personelu, jest niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia panującej w środowisku pracy atmosfery, ale także z uwagi na wskaźnik retencji. Co jednak daje zaufanie w zespole i jak wpływa na środowisko pracy, a także jak budować szczere relacje między współpracownikami? Podpowiadamy.

Dlaczego zaufanie w biznesie jest tak ważne?

Mówiąc o zaufaniu w biznesie, warto zastanowić się, z czym tak naprawdę kojarzy nam się to pojęcie. Bardzo często wiążemy je głównie z relacjami o charakterze prywatnym, ponieważ ufamy naszym przyjaciołom czy członkom rodziny, a także osobom, które znamy już od wielu lat. Zaufanie jest więc swego rodzaju przekonaniem o tym, że możemy na kimś polegać, nie zostaniemy przez niego oszukani i uzyskamy od niego pomoc. Dlatego zaufanie jest podstawą bezpieczeństwa i wbrew pozorom jest ważne nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym.

Coraz więcej mówi się o tym, że firmy, w których zespoły są zgrane i zaangażowane i w których to właśnie zaufanie odgrywa kluczową rolę, mogą pochwalić się dużo lepszymi wynikami, dzięki czemu zdobywają przewagę nad konkurencją. Dlatego we współczesnej organizacji biznesu warto budować zaufanie w zespole, ponieważ jego brak jest dysfunkcją, która powoduje wiele niekorzystnych sytuacji. Bardzo często doprowadza do konfliktów między współpracownikami, ale również powoduje brak zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki czy unikanie odpowiedzialności, a także brak dbałości o wyniki.

Zaufanie w biznesie ma więc istotne znaczenie, jeżeli chcemy odnieść sukces nie tylko w roli pracownika, ale także menedżera, lidera czy właściciela firmy. Jeżeli w naszym przedsiębiorstwie występuje wysoki poziom zaufania między personelem i kierownictwem, wówczas istnieje duża szansa, że nasi pracownicy będą bardziej zaangażowani, a dodatkowo nie będą tak zestresowani, dzięki czemu mogą uniknąć wypalenia zawodowego. Co więcej, w zespołach, w których występują relacje oparte na zaufaniu, pracownicy są bardziej kreatywni i chętni do współdziałania.

Jak budować zaufanie w zespole?

Wysoki poziom zaufania przekłada się na dobre relacje między współpracownikami, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami i wątpliwościami oraz informacją i wiedzą między sobą. Dzięki temu firmy, w których jednym z kluczowych czynników całej organizacji jest to, by pracownicy ufali sobie nawzajem, osiągają wysokie wyniki. Warto jednak mieć świadomość, że jeżeli do tej pory w naszej organizacji wzajemne zaufanie praktycznie nie istniało, podobnie jak otwarta komunikacja, by wpłynąć na efektywność pracy zespołu, należy ćwiczyć pewne zachowania. W przypadku dysfunkcji pracy zespołowej należy podjąć kroki mające na celu budowanie klimatu zaufania w zespole.

Wielu managerów, właścicieli firm oraz liderów zadaje sobie pytanie: jak budować zaufanie w zespole. Warto mieć świadomość tego, że poprawa jakości relacji między współpracownikami lub podwładnymi wymaga wdrożenia nowych rozwiązań. Zaufanie w środowisku pracy wymaga również bezpieczeństwa psychologicznego. Dlatego czasami wiąże się z koniecznością zmiany funkcjonowania zespołu, jak i zmianami, które dotykają całej firmy. Jakie działania można podjąć, by budować zaufanie w miejscu pracy? Przede wszystkim powinny być one wykonane przez właściciela lub managera. Taka osoba powinna uwzględnić w swoich działaniach następujące punkty:

 • słuchać każdego pracownika – jest to jedna z najważniejszych kwestii, jeżeli zależy nam na tym, by zbudować zaufanie wśród pracowników. Dlatego zawsze pytajmy ich o to, jakie są ich pomysły i poglądy. Dajmy im możliwość szczerego wypowiedzenia się. Pamiętajmy również że musimy liczyć się z tym, iż usłyszymy od nich zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Powinniśmy być na nie otwarci, niezależnie od tego czy się zgadzamy z nimi, czy też nie,
 • konstruktywnie reagować na problemy – warto zapytać współpracowników lub podwładnych o ich kłopoty, lub obecne frustracje, ponieważ być może zmagają się oni z jakimiś problemami, lecz bojąc się krytyki, nie mówią nam o tych kwestiach, przez co trudna sytuacja zostaje nierozwiązana,
 • szczerość – w relacjach zarówno zawodowych, jak i osobistych  powinniśmy opierać się na szczerości, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli zbudować szacunek i zaufanie innych osób,
 • wywiązywać się ze swoich obowiązków, ale i obietnic. 

Lider zaufanie zespołu może zdobyć tylko dzięki odpowiedniej postawie. Dlatego takie osoby powinny wykazywać się wysoką inteligencją emocjonalną.

Szczerość jest podstawą zaufania w relacjach między współpracownikami

Brak zaufania podwładnych do przełożonego bardzo często spowodowany jest tym, iż z taką osobą nie można szczerze porozmawiać, ponieważ popełniane błędy czy dzielenie się posiadanymi informacjami z przełożonym, wiąże się z tym, że może zostać to wykorzystane przeciwko pracownikowi. Żeby więc wzmacniać relacje między pracownikami i podwładnymi, tym samym zwiększając szansę na sukces zespołu, powinniśmy podjąć się świadomej pracy budowania zaufania wśród swojego zespołu. W tym celu możemy:

 • zdecydować się na organizowanie regularnych spotkań, 
 • otwarcie dopytywać o problemy występujące w pracy, 
 • udzielać informacji zwrotnej, a więc feedbacku dotyczącego jakości oraz efektywności działań poszczególnych osób. 

Równie ważne jest także dotrzymywanie danego słowa innym członkom zespołu, aby mieli poczucie, że warto dbać o relacje z podwładnym, ale również te występujące między poszczególnymi członkami zespołu i rozmawiać nie tylko o kłopotach, ale i przedstawiać swoje nowe pomysły.

Jakich zachowań unikać, aby świadomie budować zaufanie w miejscu pracy?

Budowanie zaufania w miejscu pracy nie jest prostym zadaniem. Bardzo często spowodowane jest to faktem, iż członkowie zespołu mają w sobie sporo lęku, strachu i rządzi nimi niepokój, a także brak poczucia bezpieczeństwa. Dlatego chcąc zwiększyć efektywność i produktywność swoich podwładnych, warto przeanalizować swoje zachowania, aby wyeliminować te działania, które wpływają na obniżenie zaufania w relacji z innymi. Zalicza się do nich:

 • brak pochwał,
 • skupianie się wyłącznie na negatywnym feedbacku,
 • traktowanie innych protekcjonalnie,
 • cięte uwagi pod kątem członków zespołu,
 • obgadywanie członków zespołu,
 • brak otwartości na inne punkty widzenia,
 • nadmierna kontrola,
 • przerywanie rozmów rozmówcom,
 • łamanie ustalonych zasad i umów,
 • wzbudzanie u innych poczucia winy,
 • wyśmiewanie i lekceważenie innych,
 • podważanie czyichś kompetencji lub autorytetu,
 • zakładanie złych intencji wśród pracowników,
 • agresja w komunikacji i zachowaniach,
 • dyrektywność w zarządzaniu.

Takie zachowania mogą wzbudzać negatywne emocje, lęk i niepewność wśród pracowników. Dlatego w takiej atmosferze budowanie zaufania jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli manager lub lider posuwa się więc do powyżej wymienionych zachowań, należy zastanowić się nad tym, czy osoba taka powinna sprawować zajmowane stanowisko.

Jak zbudować zaufanie w zespole?

Budowanie zaufania w zespole wymaga wielu ćwiczeń i wspólnej pracy. Ważne jest jednak również, by już na etapie rekrutacji dział HR upewniał się, że potencjalny pracownik będzie miał pozytywny wpływ na budowanie zaufania w zespole. Ważne, by taka osoba umiała otwarcie pytać, jeżeli czegoś nie wie, mówić o swoich wątpliwościach, szukać nowych rozwiązań, a podczas wykonywania zadań angażować się w nie jak najmocniej. 

Zaangażowane zespoły to często społeczności, w których trudno jest znaleźć wakat, ponieważ współpracownicy czują się bezpiecznie w takich firmach, nie boją się podejmowania ryzyka i mogą liczyć na wsparcie przełożonych. Jak jednak zbudować zaufanie w zespole, który już funkcjonuje, a efekty jego wspólnej pracy nie są zadowalające i widoczny jest problem braku zaufania? W takim przypadku poza kwestiami wcześniej omówionymi, którymi powinien zająć się manager, warto wykonywać ćwiczenia mające na celu usprawnienie pracy w zespole. 

W tym celu warto regularnie planować spotkania, na przykład raz w tygodniu, podczas których będzie można omówić pracę całego zespołu, podzielić się z nim swoimi wątpliwościami, ale też nowymi pomysłami i po prostu porozmawiać w luźnej atmosferze ze współpracownikami. Wiele firm decyduje się również na to, by przeprowadzić szkolenia dotyczące komunikacji i sprawnej pracy w zespole. Takie kursy często prowadzone są przez doświadczonych coachów, którzy potrafią przekazać wiedzę każdej osobie, a także znają ćwiczenia, które wspomagają budowanie zaufania w lokalnych społecznościach.

Zobacz także: