Czym jest grupa mastermind? W czym pomagają takie spotkania?

W artykule przeczytasz

Prowadzenie własnej firmy lub rozwijanie marki osobistej wiąże się z koniecznością podejmowania wielu różnych decyzji. Bardzo często, zwłaszcza na początku naszej ścieżki, nie posiadamy odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, aby móc poradzić sobie ze wszystkimi trudnościami, jakie napotykamy. Takie rozterki dotykają wielu osób i mogą mieć one zarówno podłoże zawodowe, biznesowe, jak i rozwojowe. Z tego powodu odpowiedzią na takie problemy, z którymi od wielu lat borykały się osoby działające niemal we wszystkich branżach, są grupy mastermind. Na czym dokładnie polegają i w czym pomagają takie spotkania, a także jaki jest ich cel? Podpowiadamy.

Czym jest grupa mastermind?

Obecnie funkcjonuje wiele różnych grup mastermind. Dlatego definicja takich spotkań nie jest ściśle określona. Zazwyczaj jednak w grupie mastermind spotykają się osoby zajmujące podobne stanowiska lub działające w tej samej branży, których łączą wspólne problemy, z jakimi na co dzień zmagają się w swojej pracy zawodowej po to, aby móc dzielić się ze sobą swoim doświadczeniem, wiedzą i by móc wspólnie pracować nad wyzwaniami. 

Celem grup mastermind jest więc udzielanie wsparcia ich członkom w oparciu o doświadczenie i wiedzę wszystkich uczestników takich spotkań. W takich grupach uczestnicy mastermindów są więc jednocześnie uczniami, ponieważ mogą uczyć się od innych i korzystać z wiedzy oraz doświadczeń pozostałych członków grupy, oraz mogą być nauczycielami dla mniej doświadczonych członków, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i ucząc ich wielu rzeczy.

Grupa mastermind jest to więc grupa osób spotykających się regularnie, w celu wzajemnego wsparcia, ale też rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami czy osiągania celów w różnych dziedzinach. Termin spotkań mastermind dotyczy nie tylko biznesowych działań oraz tych związanych z karierą zawodową, ale również rozwojem osobistym, sztuką, nauką i wieloma innymi sektorami. Z tego powodu spotkania mastermind mogą być również nazwane warsztatami grupowymi, w których wspólnie dyskutujemy nad rozwiązywaniem problemów, dzielimy się swoimi pomysłami i udzielamy wsparcia innym. Są to spotkania będące okazją do nie tylko wzajemnego wsparcia, ale również rozwoju ich uczestników.

Jak wyglądają spotkania mastermind?

Wiele osób jest zainteresowanych spotkaniami mastermind, jednak nieco obawiają się tego, jak wyglądają takie grupy. W przypadku każdej społeczności przebieg spotkania może wyglądać nieco inaczej, zależnie od celów grupy, a także preferencji uczestników. Zazwyczaj jednak można wyróżnić pewne stałe elementy, które obecne są w takim typowym spotkaniu grupy mastermind. Wśród nich można wymienić: 

  • powitanie i określenie celów gospodarz spotkania zwykle wita pozostałych uczestników, a także nakreśla cele grupy oraz tematy, jakie będą omawiane podczas takiego zebrania,
  • prezentacje uczestników na takim spotkaniu każdy uczestnik może krótko przedstawić się, a także podzielić się z innymi swoją wiedzą, czy wyzwaniami lub celami, nad którymi pracuje. Czasami zorganizowane warsztaty mastermind na tym etapie nie pozwalają na udzielanie głosu każdej osobie,  lecz wcześniej wyznaczonym prelegentom,
  • omawianie problemów lub celów oraz burza mózgów po wygłoszeniu krótkich prezentacji mentorów lub innych uczestników, którzy chcą podzielić się z grupą mastermind swoją wiedzą, następnie reszta grupy może dzielić się swoimi wyzwaniami lub pytaniami, a także oferować wsparcie, sugestie czy pomysły rozwiązania poszczególnych problemów. Na tym etapie grupa może przeprowadzać sesję burzy mózgów, wykorzystując w tym celu różne kreatywne techniki,
  • planowanie działań na przyszłość po etapie burzy mózgów, podczas której uczestnicy mogli wymieniać się ze sobą doświadczeniami i wiedzą, pomagając innym członkom grupy, następuje etap planowania działań na przyszłość. Uczestnicy mogą więc zdecydować, nad jakimi projektami lub celami będą pracować na następnym spotkaniu. Oficjalna część zebrania grupy mastermind kończy się podsumowaniem określonych kwestii,
  • dyskusja i wolne rozmowy po oficjalnej części spotkania uczestnicy mają czas na to, by luźno ze sobą porozmawiać i podzielić się ze sobą wiedzą lub doświadczeniami.

Kto może organizować grupy mastermind?

Obecnie grupy mastermind mogą być organizowane zarówno przez przedsiębiorców, jak i ekspertów w danej branży, a także specjalistów z dziedziny rozwoju osobistego. Bardzo często spotkania takie prowadzone są również przez pasjonatów danej dziedziny, a także osoby prowadzące grupy społecznościowe online. Tak naprawdę każda osoba może zaplanować spotkanie mastermind. Musi jednak określić temat, którym będzie zajmowała się taka grupa, a także znaleźć chętnych do uczestnictwa w takim zespole członków. 

Obecnie na całym świecie istnieje wiele grup mastermind, chociaż w szerszym przekazie raczej rzadko możemy o nich usłyszeć, ze względu na to, że ich działalność jest zamknięta i są to raczej małe społeczności. Nierzadko grupy mastermind zrzeszają wyłącznie tak zwanych VIP-ów z danej dziedziny. Przedsiębiorcy osiągający na przykład wysokie dochody w danym sektorze, mogą spotykać się, aby dzielić się ze sobą wiedzą i wspólnie poszukiwać rozwiązań, przed jakimi stają na swojej drodze zawodowej. Specjaliści, którzy promują swoje działania w internecie i w mediach społecznościowych, nierzadko zakładają grupy mastermind, a na członkostwo w nich mogą liczyć wyłącznie osoby subskrybujące ich usługi lub posiadające ich produkty. Wbrew pozorom, szukając przykładów grup mastermind, bez problemu powinniśmy znaleźć przynajmniej kilka takich społeczności, właśnie u obserwowanych w mediach społecznościowych specjalistów.

W czym pomagają spotkania mastermind?

Obecnie funkcjonuje wiele różnych grup mastermind. Niektóre z nich są bezpłatne, inne z kolei płatne i prowadzone przez coacha, trenera lub mentora. Typowo składają się one zazwyczaj z kilku, maksymalnie kilkunastu osób, a obecnie ze względu na postęp technologiczny spotkania w ramach grupy mastermind nie muszą już odbywać się wyłącznie w świecie realnym, ponieważ chętnie organizowane są one również za pomocą różnego rodzaju platform umożliwiających łączność na odległość. 

Spotkania mastermind mogą pomagać w wielu różnych sytuacjach, w zależności od tego, jaką dziedziną zajmuje się grupa, do której należymy. Bardzo często takie zespoły organizowane są przez specjalistów działających w danym sektorze, na przykład fachowców od marketingu, IT, handlowców, ale również naukowców. Z tego powodu grupy mastermind mogą nam pomóc zrozumieć pewne zagadnienia związane z wykonywaną przez nas pracą, poznać nowinki technologiczne, a także nowe narzędzia, z których korzystają specjaliści w innych firmach. Zazwyczaj więc tego typu grupy wspierają nasz rozwój zawodowy, pozwalając nam czerpać z wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów w naszej branży. 

Nie oznacza to jednak, że spotkania mastermind nie mogą nam pomóc w innych dziedzinach życia. Takie grupy mogą dotyczyć również rozwoju osobistego. Wówczas spotykając się z mentorem oraz grupą innych pasjonujących osób, możemy odkryć swoje pasje i zainteresowania, a także kierunek, w jakim zamierzamy podążać w naszym życiu. Uczestnicząc w spotkaniach grup mastermind pamiętajmy, aby czerpać pełnymi garściami zarówno z doświadczenia mentora, jak i innych uczestników. 

Takie spotkania mają duży wpływ na naszą sferę psychiczną, ponieważ grupa nas stymuluje, motywuje i wzmacnia do działania. Jednocześnie nie jesteśmy sami ze swoimi zmaganiami, ponieważ możemy je przedyskutować z innymi członkami grupy, którzy często jeszcze do niedawna znajdowali się w podobnym do naszego obecnie położeniu. Dyskusje między uczestnikami w takich grupach bardzo często pomagają nam osiągnąć konkretne rezultaty biznesowe i doskonalić umysł, a także w inny sposób spojrzeć na swój biznes czy rozwój osobisty. Grupy mastermind pozwalają nam także spojrzeć na pewne działania z zupełnie innej strony i nauczyć się w nowy sposób rozwiązywać problemy.

Zalety grup mastermind

Uczestnictwo w spotkaniach grup mastermind, bez wątpienia wpływa pozytywnie na nasz rozwój. Dzięki takim zebraniom mamy unikalną możliwość wymiany wiedzy, a także doświadczeń z osobami, które rozumieją, jakie wyzwania są związane z prowadzeniem własnej działalności, czy przed jakimi wyzwaniami stoimy w naszej pracy zawodowej. Dodatkowo możemy otrzymać wsparcie w rozwiązywaniu problemów, a także pokonywaniu trudności. 

Na spotkaniach grup mastermind możemy także wysłuchać wartościowego feedbacku od osób, które już mierzyły się z podobnymi problemami, a także wziąć udział w „burzy mózgów” i wspólnie z uczestnikami podpowiadać sobie, w jaki sposób można rozwiązywać konkretne problemy i radzić sobie z danymi zagadnieniami. Uczestnictwo w takich grupach bardzo często pozwala nam czerpać z podpowiedzi bardziej doświadczonych osób, ale także dostrzegać inspirujące pomysły od dopiero rozpoczynających karierę w danej branży specjalistów. Bez wątpienia zaletą pracy w biznesowej grupie mastermind jest rozszerzenie sieci swoich kontaktów przez networking, a także zwiększenie motywacji do realizacji celów.

Zobacz także: