Wizualizuj swój sukces. Manifestacje pomagają w osiąganiu celów

W artykule przeczytasz

Obecnie coraz częściej możemy natknąć się na treści specjalistów, którzy twierdzą, że wizualizacja sukcesu i manifestacja pomogły im w osiągnięciu celu. Bardzo często takie osoby pokazują, jak wiele udało im się osiągnąć, dzięki zmianie sposobu myślenia. Wielu ich odbiorców wciąż jednak sceptycznie podchodzi do publikowanych przez takich specjalistów treści, twierdząc, że sama wiara w to, że uda nam się osiągnąć sukces, nie jest wystarczająca, by przekuć swoje marzenia w realne osiągnięcia. Za pomocą myśli i emocji, korzystając z odpowiednich technik, możemy jednak przekształcić nasze marzenia i cele w rzeczywistość, wizualizując swój sukces. W jaki sposób manifestacje mogą nam pomóc w osiąganiu celów? Podpowiadamy.

Czym jest manifestacja?

Manifestacja to proces przekształcania myśli i pragnień w rzeczywistość. Opiera się ona na prawie przyciągania, które mówi o tym, że kiedy skupiamy się na pozytywnych myślach i odczuciach, wówczas przyciągamy to, o czym myślimy i co czujemy, a więc pozytywne rezultaty. Dlatego manifestując swoje cele i marzenia, możemy liczyć na życie, którego naprawdę pragniemy. Manifestacja polega na skupieniu całej swojej uwagi na rzeczach, które chcemy osiągnąć, ale również na podejmowaniu inspirujących działań. 

Z tego powodu manifestowanie sukcesu jest związane z wykorzystaniem mocy umysłu, która pozwala nam przyciągnąć pożądany rezultat. Wykorzystanie prawa przyciągania w celu urzeczywistnienia swoich pragnień, które opiera się na zasadzie, że podobne przyciąga podobne, wymaga jednak czegoś więcej niż tylko pozytywnego myślenia. Manifestacja wymaga głębokiego poczucia wiary w swojej możliwości, połączonego z określonym działaniem oraz wytrwałością.

Czym jest wizualizacja?

Wizualizacja z kolei to stan, w którym wyobrażamy sobie we wzmożony sposób wizje stworzone przez nasz umysł. W wizualizacji wyobrażamy sobie więc na przykład czynności, które wykonujemy, a także możemy obserwować już stworzoną przez nas wizję. Dzięki temu takie działanie może nam pomóc w zmianie nawyków, a także osiągnięciu zamierzonych celów. Wizualizacja to technika, która pozwala nam poprzez wyobrażanie sobie pewnych wydarzeń lub stanów, wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. 

Dzięki niej jednak nie wpływamy fizycznie na realia, lecz zmienia się nasze podejście do pewnych spraw, dzięki czemu zaczynamy zauważać pewne szanse, których wcześniej nie widzieliśmy. Dzięki temu z kolei tworzymy perspektywę umożliwiającą nam realizację naszych marzeń. Wizualizacja może nam pomóc zwłaszcza ze względu na zastąpienie starych schematów nowym sposobem myślenia i nowymi zachowaniami.

Czy wizualizacja marzeń to magia?

Wiele osób nie wierzy w manifestację oraz wizualizację. Warto jednak mieć świadomość tego, że wizualizacja marzeń nie jest magią, lecz sprawia ona, że rośnie skuteczność naszego mózgu. Psychologowie na podstawie badań stwierdzili, że jeżeli wyobrażamy sobie jakąś czynność, wówczas w naszym mózgu zachodzą takie same procesy, jak wtedy kiedy dochodziłoby do nich, gdybyśmy faktycznie w świecie realnym wykonywali taką czynność. Dlatego bardzo często mózg nie widzi różnicy między wizualizacją przyszłości a przeżywaniem w świecie realnym. 

Z tego powodu wizualizując cele, nasza podświadomość zauważa konflikt między tym, co sobie wyobrażamy a rzeczywistością i wówczas próbuje zmienić sytuację, w której żyjemy tak, aby była ona zgodna z wizualizacjami marzeń. Dlatego podczas wizualizacji nasza podświadomość pobudza mózg do pracy nad rozwiązaniami, które pozwolą nam osiągać pożądane cele, a także zacznie programować RAS naszego mózgu, by zaczął on dopuszczać do świadomości wszystkie te aspekty, które mogą nam pomóc w realizacji celu zgodnego z wizualizacją. W efekcie tego, dzięki wizualizacji możemy budzić się z nowymi pomysłami. Zauważymy też, że robimy rzeczy, które prowadzą nas ku wyrażonemu  w wizualizacjach celowi.

Jak działa wizualizacja celów i marzeń?

Wizualizacja nie jest magiczną techniką, lecz bazuje na zwiększeniu skuteczności pracy naszego mózgu. Badania psychologów stwierdziły, że wizualizacja aktywuje siły twórcze naszej podświadomości i wpływa na koncentrację naszego umysłu, programując RAS, czyli Reticular Activating System, a więc siatkowy system aktywujący. Znajduje się on w tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za pobudzenie, a także motywację. Co więcej, wizualizacja bardzo często pomaga nam przyciągnąć do siebie ludzi, zasoby, a także możliwości, dzięki którym uda nam się osiągnąć zamierzony cel.

Jak działa manifestacja?

Manifestacja działa nieco inaczej niż wizualizacja. Można powiedzieć, że jest ona jedną z technik wizualizacji. Manifestując, działamy świadomie po to, aby przyciągnąć do życia pewne rzeczy, zdarzenia i osiągnąć zamierzone cele. Z tego powodu manifestacja może być samospełniającą się przepowiednią. To zjawisko psychologiczne znane jako efekt Pigmaliona i odnosi się do sytuacji, w której przekonania, nierzadko nieświadome, wpływają na nasze zachowanie. 

Dlatego wyobrażając sobie w głowie jakieś scenariusze, następnie realizujemy je w rzeczywistości. Niezwykle istotne jest z tego powodu, aby manifestować świadomie. Dlatego w sytuacji kiedy nasze myśli i scenariusze w głowie nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami, wówczas musimy liczyć się z tym, iż na naszej drodze będą pojawiać się wyobrażane przez nas przeszkody. Z tego powodu, aby przyciągnąć do swojego życia dobre rzeczy, powinniśmy dostrzec, jakie konsekwencje niosą za sobą nasze nieświadome myśli i oczekiwania.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że manifestuje zupełnie nieświadomie często swoje porażki i inne negatywne zdarzenia, właśnie ze względu na to, że w ich głowach tworzą się „czarne scenariusze”. Myśląc negatywnie i wyobrażając sobie najgorsze rzeczy, które mogą nas spotkać, programujemy nasz mózg w ten sposób, aby przyciągał on właśnie takie zdarzenia. Dlatego powinniśmy pracować nad naszymi przekonaniami tak, by wspierały nas one w drodze do osiągnięcia marzeń i były podporą, a nie przeszkodą.

Techniki manifestacji

W manifestacji musimy określić stan, jaki chcemy osiągnąć, otworzyć się na zmianę i konsekwentnie dążyć do realizacji poszczególnych kroków. Pamiętajmy, że manifestacja nie jest cudownym zaklęciem, które zmieni nasze życie, a ma ona raczej spełniać funkcję motywacyjną i wprowadzać nas w pozytywny nastrój, jednocześnie nadając sens codziennie podejmowanym czynnością. Jak manifestować swoje marzenia? Warto skorzystać z kilku poniższych technik.

Precyzyjne określenie celu manifestacji 

Rozpoczynając manifestowanie, powinniśmy precyzyjnie określić swój cel. Jest to kluczowe dla tej techniki dlatego, że nieprecyzyjne cele często trudniej jest nam spełnić. Nie definiujmy więc celu manifestacji jako: “chcę zarabiać więcej pieniędzy”, “chcę schudnąć” czy “chcę być szczęśliwy”, lecz dokładnie ustalmy swój cel. Na przykład: “chcę dostać 1000 zł premii”, “chcę zarabiać 10 000 zł miesięcznie”, “chcę schudnąć 10 kg”. 

Takie cele możemy podzielić jeszcze na mniejsze kategorie, a więc na przykład, jeżeli chcemy schudnąć 10 kg, możemy najpierw manifestować to, by schudnąć 2 kg w ciągu miesiąca, gdy potrzebujemy więcej pieniędzy, to na przykład manifestujmy, by dostać premię w wysokości 1000 zł w jednym miesiącu. Precyzyjne ustalenie celu manifestacji jest pierwszym krokiem, bez którego pozostałe techniki manifestacji nie zadziałają. Dlatego zawsze manifestowanie warto zacząć od zdefiniowania swoich potrzeb i wartości, ustalenia celów, a następnie łatwiej nam będzie w nich wytrwać i stosować poniższe metody manifestacji.

Technika manifestacji: afirmacja 

Jedną z najczęściej wykorzystywanych technik manifestacji jest afirmacja. Czym są afirmacje? Są to frazy lub stwierdzenia, które powtarzamy w myślach, lub na głos w taki sposób, by nasze myśli ukierunkowały się na coś pozytywnego. Uważa się, że celowe procesy myślowe, czyli takie jak właśnie afirmacje, z czasem mogą stać się autentyczne. Dlatego mówiąc sobie coś pozytywnego, zaczynamy częściej myśleć w ten sposób, wierzyć w to, a co za tym idzie, łatwiej nam podjąć działania, dzięki którym afirmacje nie staną się już jedynie wypowiadanymi przez nas życzeniami, lecz rzeczywistością. 

Jakie afirmacje możemy powtarzać? Mogą one dotyczyć każdej dziedziny naszego życia. Możemy mówić sobie: “jestem wystarczająca”, “jestem pewna siebie”, “gromadzę wokół siebie tylko pozytywnych ludzi”, “przyciągam pieniądze” itp. Afirmacje, podobnie jak cele, również powinny być jak najdokładniej zdefiniowane. Dlatego możemy powtarzać sobie te stwierdzenia, biorąc pod uwagę nasz cel, czyli: “dostałam 1000 zł premii”, “schudłam 10 kg”. Wiele osób zajmujących się afirmacjami twierdzi, że aby przyniosły one pozytywne rezultaty, frazy lub stwierdzenia, które wypowiadamy bądź powtarzamy w myślach czy na głos, powinny być sformułowane w czasie przeszłym lub teraźniejszym, a nie w czasie przyszłym.

Wizualizacja jako technika manifestacji

Wizualizacja to również świetny sposób, który pozwala nam manifestować wiele różnych pozytywnych zdarzeń. Dlatego wyobrażając sobie scenariusze, ale też tworząc tablicę marzeń czy drukując tzw. vision boardy, w których będą znajdowały się na przykład wycięte zdjęcia obrazujące to, czego pragniemy, które będą umieszczone w widocznym miejscu i będziemy mogli na nie często spoglądać, również łatwiej nam będzie osiągnąć nasze cele, ze względu na to, że są one dzięki tej metodzie bardziej namacalne. 

Technik wizualizacji jest wiele. Vision board to tylko jedna z nich. Kolejną jest tworzenie wymarzonych scenariuszy, na przykład przed snem, a także w ciągu dnia. Co więcej, warto połączyć afirmacje z wizualizacją, aby oddziaływać na wszystkie nasze zmysły. Afirmacje działają na słuch, z kolei wizualizacje angażują wzrok i wyobraźnię.

Prowadzenie dziennika jako metoda manifestacji

Przelewając swoje myśli na papier, również możemy manifestować pozytywne zdarzenia. Co więcej, bardzo często pisanie dla wielu osób jest uwalniające. Dlatego przelewając swoje chaotyczne myśli na papier, łatwiej jest nam mówić o trudnych emocjach i zdarzeniach, a także je przeżywać, co ostatecznie poprawia nasze samopoczucie, pozwala nam nabrać dystansu do takich wydarzeń, a także dokonać autorefleksji. Notować możemy również swoje postępy, a wylewając różne myśli na papier, łatwiej jest nam również wyłapać pewne fakty, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.

Jak zmanifestować sukces?

Każdy chciałby osiągnąć w swoim życiu sukces. Dlatego wiele osób decyduje się na to, by rozpocząć manifestacje. Jednak jak krok po kroku zmanifestować swój sukces?

  • zdefiniowanie celów i wizji należy wyznaczyć konkretne, mierzalne, możliwe do osiągnięcia w określonym czasie cele, zgodne z naszą wizją,
  • wizualizacja sukcesu – każdego dnia poświęćmy trochę czasu na to, by wyobrażać sobie osiągnięte już przez nas cele, których pragniemy. Wyobrażajmy sobie wówczas nie tylko to, co mamy ale również, jakim życiem żyjemy i jakie emocje w związku z naszym sukcesem czujemy,
  • praktykowanie afirmacji – każdego dnia należy powtarzać sobie pozytywne afirmacje, dzięki którym możemy zmienić swój sposób myślenia oraz przekonania o sobie i swoich umiejętnościach, a także dostosować się do sukcesu,
  • podejmowanie działań – żeby zmanifestować sukces, musimy również działać. Dlatego ustalmy cele i podzielmy je na możliwe do wykonania kroki, a następnie konsekwentnie je wypełniajmy, koncentrując się na pokonywaniu przeszkód i dyscyplinie,
  • otaczanie pozytywnymi wpływami – zwróćmy uwagę również na środowisko, jakim otaczamy się podczas naszej manifestacji. Ważne jest, aby ludzie i środowisko podnosili nas na duchu i wspomagali nasze cele, 
  • praktyka wdzięczności – potężnym narzędziem manifestowania sukcesu jest wdzięczność. Dlatego każdego dnia należy poświęcić kilka chwil na to, by wyrazić wdzięczność za rzeczy, które mamy w swoim życiu, dzięki czemu skierujemy swoją uwagę na pozytywne aspekty naszego życia,
  • wiara w siebie warto rozwijać w sobie silne poczucie wiary w siebie i koncentrować się na swoich mocnych stronach, osiągnięciach i pozytywach.

Manifestacja pozwala osiągnąć zamierzone cele. Jednak jest to proces, który wymaga przejrzystości, skupienia i działania, a także wyznaczenia jasnych kroków. Wizualizacja i manifestacja pomagają nam w osiąganiu sukcesu nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale również w życiu prywatnym czy miłości.

Zobacz także: