Jak reagować na brak szacunku w pracy?

W artykule przeczytasz

Brak szacunku w miejscu pracy może dotykać zarówno pracowników, jak i kierowników, menedżerów, a nawet pracodawcy, choć podobnie jak w przypadku mobbingu, z takimi zachowaniami częściej borykają się podwładni niż szefowie. Bez wątpienia jednak wzajemny szacunek między współpracownikami, a więc osobami zatrudnionymi zarówno na niższych, jak i wyższych szczeblach, w każdej firmie powinien być podstawą jej działania. Warto więc pamiętać o tym, że szacunek należy się każdemu, niezależnie od tego, jakie zajmuje stanowisko, jaki jest jego staż pracy czy jaką ma pozycję w firmie, a także jakie pełni w niej obowiązki. Dlatego kiedy zauważymy pierwsze symptomy negatywnych zachowań, powinniśmy szybko reagować, aby nie dopuścić do ich eskalacji. Jak objawia się brak szacunku w pracy, a także jak na niego reagować? Podpowiadamy.

Jak objawia się brak szacunku w miejscu pracy?

Brak szacunku w miejscu pracy może objawiać się w różny sposób. Bardzo często z innymi zachowaniami mierzą się osoby zatrudnione na wyższych szczeblach, które doświadczają negatywnych zachowań ze strony swoich podwładnych. Z innymi z kolei uwagami mają do czynienia pracownicy, wobec których kierowane są one ze strony kolegów z pracy lub przełożonego. Bez wątpienia jednak można wymienić kilka objawów braku szacunku w miejscu pracy, które są uniwersalne, niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmujemy. Wśród nich wymienia się:

 • wyśmiewanie i upokarzanie,
 • brak uwzględnienia różnorodności w miejscu pracy,
 • brak możliwości równych szans na awans w miejscu pracy osób o takich samych kwalifikacjach, lecz w różnym wieku, różnej płci czy rasy,
 • dyskryminacja w pracy ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność lub rasę,
 • niedostateczne uwzględnianie opinii i pomysłów pracowników,
 • ignorowanie drugiej osoby,
 • przekraczanie granic osobistych, a więc naruszanie prywatności czy nieodpowiednie żarty, a także niechciany dotyk,
 • brak uznania i docenienia wyników i osiągnięć pracownika.

Niektóre zachowania związane z brakiem szacunku, mogą nosić nawet znamiona mobbingu. Dlatego wszelkie działania i zachowania związane z lekceważeniem, ignorowaniem, upokarzaniem, bezczelnością, dyskryminacją, nietolerancją, bezczynnością, mobbingiem, a także nietaktem obejmującym na przykład złośliwe żarty czy komentarze to oznaki braku szacunku w miejscu pracy.

Jak współpracownik może okazywać brak szacunku koledze z pracy?

Zdarzają się sytuacje, kiedy brak szacunku występuje między współpracownikami. Często są to osoby zajmujące podobne stanowiska. W takim przypadku zazwyczaj możemy wyczuć napiętą atmosferę i jest to problem zwłaszcza wtedy, kiedy pracujemy z taką osobą na przykład w jednym pomieszczeniu. Zawsze zastanowić powinny nas na przykład zdarzenia takie jak urywanie wesołych rozmów w momencie kiedy wchodzimy do pokoju, unikanie rozmowy z nami i pozostania sam na sam, a także brak chęci nawiązania kontaktu. 

Brak szacunku ze strony kolegów z pracy może objawiać się także pomijaniem nas podczas zaproszeń na spotkania, które odbywają się po pracy. Bardzo często koledzy z pracy okazują brak szacunku swoim współpracownikom, obgadując ich za plecami, a także kierując w ich stronę niewybredne komentarze, podważające ich kwalifikacje oraz dotyczące kwestii zupełnie niezwiązanych z pracą. Brakiem szacunku jest więc kierowanie w stronę swoich kolegów komentarzy dotyczących ubioru, wyglądu, rodziny, życia prywatnego, czy pasji współpracownika. Brak szacunku ze strony kolegów z pracy może objawiać się także niezapraszaniem nas na spotkania integracyjne, spóźnianiem się na umówione spotkania służbowe, a także ich przekładaniem w ostatniej chwili bez ważnego powodu. Brakiem szacunku jest także umniejszanie kwalifikacjom, jakie posiadamy czy sukcesom, jakie udało nam się osiągnąć. 

Brak szacunku ze strony przełożonego. Jakie są objawy braku szacunku do pracownika ze strony pracodawcy

Rozsiewanie plotek i obgadywanie za plecami to najczęstsze zachowania związane z brakiem szacunku do współpracowników. Bardzo często jednak musimy mierzyć się z brakiem szacunku również ze strony pracodawcy lub przełożonego. Zachowania, które mogą świadczyć o tym, że nasz szef nas nie szanuje to na przykład:

 • odwoływanie i zmiana terminów spotkań,
 • ignorowanie naszych pomysłów,
 • regularne spóźnianie się na uzgodnione spotkania,
 • zlecanie zadań niemożliwych do wykonania,
 • kierowanie nas do żmudnej pracy, która nie odpowiada naszym kompetencjom,
 • niedotrzymywanie złożonych obietnic związanych na przykład z możliwością awansu czy podwyżką,
 • wzywanie pracownika na ASAP z home office do biura z błahych powodów,
 • zmiana tematu rozmów,
 • proszenie o kilkukrotne sprawdzanie każdego z wykonywanych przez nas zadań.

Powyżej wymienione objawy braku szacunku powinny skłonić nas do przemyślenia tego czy nie porozmawiać z szefem na temat jego zachowania. Pamiętajmy również, że wiele zachowań noszących znamiona mobbingu, również jest brakiem szacunku do podwładnego. Dlatego jeżeli szef zleca nam niemożliwe do wykonania zadania, każe pracować w godzinach nadliczbowych czy straszy nas zwolnieniem bądź też podważa nasze kompetencje i odsuwa od ważnych projektów, warto poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą przysługujących nam praw i zgłosić takie zachowania. W przypadku kiedy doświadczamy ich ze strony kierownika lub menadżera do odpowiednich organów działających w firmie, lub właściciela przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak to szef wykazuje się wobec nas nieodpowiednim zachowaniem, możemy rozważyć zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli istnieją ku temu odpowiednie przesłanki.

Jak reagować na brak szacunku ze strony podwładnego i podważanie autorytetu przełożonego?

Z niewłaściwym zachowaniem ze strony podwładnych mierzą się również menadżerowie, kierownicy, a nawet szefowie różnych organizacji. Dlatego brak szacunku to nie tylko krytykowanie podwładnego, a także nieodpowiednie zachowania między innymi pracownikami, ale także niewłaściwa postawa pracownika wobec przełożonego. Za objawy braku szacunku w stosunku do przełożonych można uznać na przykład:

 • podważanie autorytetu przełożonego,
 • lekceważenie i ignorowanie jego poleceń,
 • spóźnianie się na wcześniej umówione z szefem spotkania,
 • arogancką komunikację,
 • obgadywanie,
 • podważanie autorytetu na oczach klientów lub współpracowników,
 • krzyk,
 • narrację skierowaną do klientów lub kontrahentów wymierzoną w pracodawcę,
 • trzaskanie drzwiami,
 • ignorowanie telefonów w czasie pracy,
 • zachowania z pogranicza niewywiązywania się z obowiązków pracowniczych.

Szefowie bardzo często jednak nadinterpretują niektóre zachowania pracowników i za brak szacunku uznają na przykład konstruktywną, wypowiadaną w kulturalny sposób krytykę. Warto więc rozróżniać cenny feedback, który wyrażany jest w sposób kulturalny i który może wpłynąć pozytywnie na środowisko pracy od obelg i braku szacunku.

Jak pracownik może reagować na brak szacunku w pracy ze strony szefa? Co zrobić, gdy pracodawca nie szanuje pracownika?

Atmosfera w pracy jest aspektem, który wpływa na efektywność pracowników, a także ich samopoczucie. Dlatego każdy pracodawca powinien dążyć do tego, by poznawać potrzeby swoich pracowników i dowiedzieć się, co ich trapi, niezależnie od tego czy w danej firmie komunikacja odbywa się w sposób zdalny ze względu na możliwość pracy zdalnej czy twarzą w twarz. Kulturę szacunku i zrozumienia, a także dobre relacje w pracy powinno budować się w każdej firmie. Mimo że pracodawcy obecnie  zdają sobie sprawę z tego, że na wyniki pracy poszczególnych podwładnych wpływa to czy czują się oni szanowani, ważni, doceniani, mogą komunikować swoje potrzeby i poczuć się dobrze, to jednak niektórzy szefowie okazują swoim podwładnym brak szacunku. Co w takiej sytuacji może zrobić pracownik, jeżeli jego pracodawca go nie szanuje?

Na początku warto zadać sobie pytanie, czy my szanujemy pracodawcę, ponieważ często brak szacunku związany jest obustronnym zachowaniem. Jeżeli nasz stosunek do pracodawcy jest neutralny, a mimo to doświadczamy z jego strony braku szacunku, wówczas powinniśmy porozmawiać z taką osobą. Niektórzy szefowie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że ich pracownicy negatywnie odbierają ich zachowania. Dlatego pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć, jest rozmowa. Jeżeli rozmowa nie odniesie oczekiwanych rezultatów i negatywne zachowania ze strony pracodawcy będą się powtarzały, wówczas warto rozważyć zmianę miejsca zatrudnienia. Jeśli jednak zachowania pracodawcy przejawiają się długotrwałym nękaniem lub noszą znamiona mobbingu czy molestowania seksualnego, wówczas taką sprawę należy zgłosić natychmiast do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak reagować na brak szacunku ze strony współpracowników?

Dobre relacje między pracownikami odgrywają istotną rolę w budowaniu prawidłowej komunikacji w firmie, a także mają wpływ na ich efektywność oraz motywację do pracy. Z tego powodu w budowaniu pozytywnej atmosfery w miejscu zatrudnienia dużą rolę powinien odgrywać manager lub właściciel firmy. Powinien on natychmiast i stanowczo reagować na wszelkie przejawy braku szacunku występującego między podwładnymi. Co jednak możemy zrobić, w sytuacji kiedy szef nie wie o tym, że doświadczamy braku szacunku ze strony współpracowników lub nie reaguje on na takie zachowania?

W takim przypadku przede wszystkim nie powinniśmy reagować emocjonalnie ze względu na to, że takie działanie może tylko wzbudzić konflikt i dodatkowo go eskalować. Dlatego w przypadku kiedy doświadczamy braku szacunku ze strony współpracownika, powinniśmy zachować spokój i postawić granice, jasno mówiąc, że nie życzymy sobie takiego traktowania w miejscu pracy, gdzie należy zachowywać się profesjonalnie i z szacunkiem do innych osób. Nie powinniśmy wówczas rozsiewać plotek wokół takiej osoby, ponieważ to również może doprowadzić do eskalacji problemu. Warto zakomunikować swoje oczekiwania, emanując przy tym pewnością siebie. Zwróćmy więc uwagę na stanowczość, kontakt wzrokowy, a także język ciała. Jeżeli jednak nie poradzimy sobie z tym problemem samodzielnie, wówczas powinniśmy zgłosić sprawę do przełożonego, którego zadaniem jest rozwiązanie konfliktu.

Jak reagować na brak szacunku ze strony podwładnego?

Brak szacunku ze strony podwładnego może mierzyć w nasz autorytet. Dlatego warto wyraźnie stawiać granice i szybko reagować. Często tłumaczenie czegoś pracownikowi, a także usprawiedliwianie swojego zachowania czy wdawanie z nim w jakąkolwiek kłótnie, nie ma sensu. Najlepiej:

 • wyrazić głośny sprzeciw wobec takiego zachowania, 
 • dopytać pracownika o powód jego zachowania,
 • wskazać swoje oczekiwania na wypadek podobnych sytuacji.

Jeżeli jednak doszło ze strony pracownika do krzyków lub agresywnych zachowań, nie powinniśmy wdawać się w emocjonalną dyskusję. Należy wtedy uciąć konflikt, by go bardziej nie eskalować. Warto zastanowić się również nad ukaraniem podwładnego, jeżeli ten nie wywiązuje się właściwie ze swoich obowiązków.

Jak pielęgnować wzajemny szacunek w pracy?

Wzajemny szacunek między współpracownikami powinien być podstawą każdej kultury organizacyjnej. Żeby jednak zdobyć uznanie wśród przełożonych i współpracowników, warto wykazywać się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Dodatkowo jasno i otwarcie komunikować swoje potrzeby. Ważne jest też, by słuchać innych, nawet jeżeli kierują w naszą stronę konstruktywną krytykę. Ważna jest także empatia i zrozumienie perspektywy innej osoby.

Świat nieruchomości na wysokich obcasach: Jubileuszowe Forum Inwestorek 2024

Zobacz także: