Co cechuje dobrego lidera i jak rozwijać zdolności przywódcze?

Co cechuje dobrego lidera i jak rozwijać zdolności przywódcze?

W artykule przeczytasz

Niektóre osoby posiadają zdolności przywódcze od urodzenia. Dlatego też bardzo często są one liderami grupy już w okresie szkolnym. Jeżeli jednak później nie będą rozwijały tych umiejętności, w wielu przypadkach może okazać się, że nie będą mogły liczyć na stanowiska kierownicze lub menadżerskie. Z kolei osoby, która marzą o awansie, nierzadko mają obawy dotyczące tego, czy będą dobrymi liderami, jeżeli nie wykazują cech przywódcy. Warto wiedzieć, że takie umiejętności można rozwijać i nauczyć się ich. Należy tylko poznać cechy dobrego lidera. Jakimi umiejętnościami powinna wykazywać się taka osoba i jak je rozwijać? Podpowiadamy.

Czym cechuje się dobry przywódca? Czy ze zdolnościami przywódczymi trzeba się urodzić?

Wiele kobiet zastanawia się, czy mogą być dobrym przywódcami. Ze względu na to, że lider powinien wyróżniać się umiejętnościami takimi jak empatia, komunikatywność, ale i delegowaniem zadań, to właśnie panie częściej dysponują zestawem potrzebnych na stanowiskach managerskich i kierowniczych cech. Kim jednak jest dobry przywódca i jakimi umiejętnościami powinien się wyróżniać? Za zdolności przywódcze wyróżnia się te cechy charakteru i umiejętności, które pozwalają wpływać na zachowania pracowników po to, by realizowali oni określone przez organizacje cele. Bardzo często przywództwo opiera się również na pewnym autorytecie budowanym latami. Definicja przywództwa mogłaby więc brzmieć następująco: przywództwo to proces wywierania wpływu społecznego na określone grupy ludzi, którego celem jest maksymalizacja wysiłków zespołu zmierzająca do osiągnięcia wyznaczonych zadań.

Niektóre osoby zastanawiają się również czy z umiejętnościami przywódczymi trzeba się urodzić. Otóż zgodnie z teorią cech, faktycznie, są jednostki, które dziedziczą cechy przydatne przywódcy, w rezultacie czego można powiedzieć, że są urodzonymi liderami. Jednak jeżeli nie urodziliśmy się z zestawem odpowiednich cech, możemy je wypracować i być równie skutecznym przywódcą jak osoba, która urodziła się z nimi. Dodatkowo umiejętności przywódczych jest wiele. Dlatego raczej nie ma osoby która urodziłaby się z zestawem niezbędnych zdolności. 

Wśród cech dobrego przywódcy można wymienić między innymi zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, a także strategicznego myślenia, rozwiązywania problemów, planowania i zarządzania, ale też budowania zaufania, skutecznego delegowania zadań, inspirowania i motywowania innych, a także nauczania. Dobry przywódca musi być też komunikatywny i powinien być dla innych swego rodzaju mentorem.

5 najważniejszych cech dobrego lidera – jakie kluczowych umiejętności przywódczych powinien mieć?

Istnieje wiele umiejętności, które są szczególnie ważne, by skutecznie przewodzić. Bardzo często od tego czy posiadamy określone cechy lub zamierzamy je rozwijać, zależy nasza ścieżka kariery. Pracując na pozycji menedżerskiej, ale też jest w większości zawodów kierowniczych, powinniśmy w kontaktach z innymi ludźmi obrać kierunek działania, w którym nasi podwładni nie będą przez nas traktowani z wyższością, a wydawane im polecenia nie będą komunikowane na zasadzie rozkazów. Postawa aktywnego słuchania, wsparcia i zaufania, a także pracy wraz z zespołem, pozwoli nam zbudować pozytywny wizerunek litera, który będzie ceniony przez swój zespół, a jednocześnie zachowa swoją efektywność. Żeby być dobrym liderem należy mieć przynajmniej 5 kluczowych umiejętności.

Komunikatywność

Dobra komunikacja z zespołem i umiejętność przekazywania informacji należy do najważniejszych cech przywódczych. Manager, kierownik lub inna osoba, która zarządza zespołem, powinna umieć jasno przekazywać informacje i odbudować efektywną komunikację ze swoim zespołem. Warto również mieć świadomość, że komunikatywność u przywódcy nie polega wyłącznie na wydawaniu poleceń i wyrażaniu swoich opinii, ale również umiejętności słuchania i zrozumienia pozycji drugiej strony. Osoba zarządzająca zespołem przekazując jakiekolwiek informacje, powinna robić to w sposób jasny, zwięzły i klarowny, a także umieć dostosować sposób komunikacji do typu odbiorcy oraz sytuacji. W kwestii komunikacji warto zwrócić uwagę również na swój tembr głosu czy język ciała, ponieważ one również wpływają na to, w jaki sposób wydawane przez nas polecenia są odbierane przez podwładnych. Dobry przywódca powinien być też słuchaczem, aby mógł zrozumieć obawy i potrzeby członków zespołu. Słuchanie ludzi z empatią daje im poczucie ważności i buduje zaufanie. Z tego powodu dobry przywódca powinien być otwarty na krytykę, opinie i sugestie.

Umiejętność delegowania zadań

Bardzo często żeby wyłonić odpowiednią osobę na stanowisko lidera już w procesie rekrutacji wykorzystuje się różne sposoby, aby sprawdzić, czy taki kandydat potrafi delegować zadania. Na pozycji menedżerskiej jest to niezwykle istotna umiejętność, bez której menedżerowi trudno będzie przypisywać odpowiednie zadania poszczególnym członkom zespołu. Przywódca musi skutecznie delegować obowiązki nie tylko po to, aby odciążyć siebie, ale przede wszystkim, by zwiększyć efektywność pracy zespołu i osiągnąć zamierzone cele. Dobrze, jeżeli manager zna mocne strony poszczególnych osób i ich umiejętności i kieruje się nimi, przypisując im odpowiednie zadania. Delegowanie zadań przynosi wiele korzyści nie tylko przywódcy, który może skoncentrować się na strategicznych zadaniach, ale także członkom zespołu, którzy mogą zdobywać nowe doświadczenia i rozwijać swoje umiejętności.

Empatia i umiejętność słuchania

Osoba zatrudniona na pozycji managerskiej musi być też empatyczna. Jest to jedna z najistotniejszych cech dobrego przywódcy, ponieważ lider, który nie rozumie potrzeb swojego zespołu i nie umie wczuć się w perspektywę innych, nie osiągnie sukcesu biznesowego. Empatia to zarówno umiejętność słuchania innych osób, jak i wczuwania się w ich sytuację. Dlatego rozwijanie tej cechy pomoże osobom na stanowiskach kierowniczych osiągać cele, które sobie wyznaczą, ponieważ będą wiedzieli, co czuję ich zespół i w jaki sposób się z nim komunikować. Pamiętajmy, że rozwijanie empatii wymaga praktyki. Jednak bez tej cechy żaden przywódca nie może być nazwany dobrym liderem, bo tylko dzięki empatii może zbudować w zespole atmosferę wzajemnego zrozumienia i szacunku. Dobry przywódca powinien wykazywać zainteresowanie również potrzebami członków swojego zespołu i dbać o ich dobrostan.

Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji

Do zestawu umiejętności niezbędnych na stanowiskach kierowniczych należy również decyzyjność. Przywódca musi umieć podejmować szybkie i trafne decyzje, nawet w warunkach niepewności. To od niego wymagane jest działanie, w sytuacji kiedy Inni członkowie zespołu nie wiedzą, co robić. Podejmowanie decyzji jest nieodłącznym procesem przywództwa. Można nauczyć się działać w sposób odpowiedzialny nawet pod presją czasu. Ćwiczenie asertywności i samodzielności w podejmowaniu decyzji pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości lidera. Umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji to jedna z głównych cech dobrego przywództwa, która wpływa na pracę całego zespołu, ponieważ decyzyjność wzbudza zaufanie i daje poczucie bezpieczeństwa pozostałym członkom załogi. Dodatkowo pozwala utrzymać tempo i efektywność pracy.

Umiejętność zarządzania

Lider potrafi odpowiednio zarządzać ludźmi w taki sposób, aby wykonywali jego polecenia i, by osiągnąć zamierzony cel. Umiejętność zarządzania zarówno ludźmi, jak i projektami wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości. Dlatego warto tę cechę rozwijać. Dobry lider potrafi również rozwiązywać konflikty m.in. występujące między działami czy poszczególnymi pracownikami. Co więcej, jego działania skupiają się zarówno na jednostkach, jak i organizacji jako całości. Dobry lider potrafi połączyć różne style zarządzania w taki sposób, aby umożliwiły mu realizację zamierzonego celu.

Jak kierownik lub menedżer może rozwijać swoje umiejętności przywódcze?

Podczas procesu rekrutacji na stanowiska menedżerskie i kierownicze weryfikowane są zdolności przywódcze kandydatów. Jedną z metod, którą wówczas stosują rekruterzy jest Executive Search lub Direct Search. Dodatkowo kandydaci wypełniają testy w ramach sesji Assessment Centre, które umożliwiają nie tylko dokładną analizę ich umiejętności, ale także profilu osobowościowego. Dzięki temu, podczas rekrutacji znacznie łatwiej jest wyłonić osoby, które posiadają zdolności przywódcze. Pamiętajmy jednak, że jeżeli nie posiadamy odpowiednich umiejętności, to nie jest to kwestia nie do przejścia i możemy wyćwiczyć w sobie pewne nawyki. Rozwijać umiejętności przywódcze możemy na przykład podczas różnego rodzaju szkoleń i warsztatów przeznaczonych dla managerów. Dodatkowo możemy zapisać się na indywidualną sesję z coachem, który zaproponuje nam technikę nauki dostosowaną do naszych potrzeb i wymagań i skupi się wyłącznie na naszym przypadku. Jest to więc lepsza opcja niż warsztaty, jednak zazwyczaj wiąże się z wyższym wydatkiem. Ciągłe doskonalenie przez udział w szkoleniach jest nieodłącznym elementem pracy na stanowiskach kierowniczych.

Zobacz także: