Osobowość menedżera. Jakie cechy powinien mieć menedżer?

W artykule przeczytasz

Praca na niektórych stanowiskach wymaga nie tylko dużego doświadczenia i wiedzy dotyczącej konkretnej branży, ale również cech koniecznych do skutecznego zarządzania zespołem. Wśród posad, które wymagają połączenia kompetencji z umiejętnościami miękkimi, bez wątpienia prym wiedzie stanowisko managera. Jest to pozycja dość pożądana niemal w każdej branży, ponieważ wiąże się z dużą samodzielnością, wyższymi zarobkami i kreatywnością. Wymaga jednak odpowiednich kwalifikacji, a także umiejętności niezbędnych w kontaktach międzyludzkich. Jakie cechy powinien mieć menedżer? Podpowiadamy.

Kto może zostać menedżerem?

Na stanowisko menedżera awansować może praktycznie każda osoba, której zaangażowanie zostało docenione i jest nie tylko ekspertem w swojej dziedzinie, ale również potrafi szybko podejmować decyzje, nawet w kryzysowych sytuacjach i pod wpływem stresu, a także umie zarządzać ludźmi, łagodzić konflikty i wyróżnia się umiejętnościami negocjacyjnymi. Awans na stanowisko menedżera nie oznacza również, że nie musimy już podnosić swoich kwalifikacji. Wręcz przeciwnie, aby osiągać jak najlepsze wyniki, należy nie tylko krytycznie podchodzić do swojej pracy i uczyć się na błędach, ale także stale rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe kompetencje. 

Menedżerami w poszczególnych branżach mogą więc zostać osoby, które wcześniej zajmowały niższe stanowiska, na przykład w sklepie managerem często zostaje kierownik zmiany, który wcześniej był kasjerem. W innych firmach managerem może zostać osoba, która wcześniej była specjalistą, a w branżach technicznych na stanowisko menedżera często przyjmowane są osoby inżynierzy, którzy od wielu lat pracują w branży i na przykład dodatkowo ukończyli studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi.

Czy menedżer musi być dobrym przywódcą?

Choć żeby zostać menedżerem nie trzeba być urodzonym przywódcą, to jednak osoby, które posiadają pewien zestaw cech potrzebnych liderowi, często lepiej radzą sobie na tym stanowisku niż nawet doświadczeni i kompetentni pracownicy, którzy dopiero uczą się tego, w jaki sposób zarządzać zespołem. Dlatego jeżeli w teście osobowości otrzymaliśmy wynik informujący o tym, że jesteśmy dyskutantami, dowódcami, działaczami, wykonawcami czy przedsiębiorcami, wówczas istnieje spora szansa, że pewne cechy przydatne na stanowisku menedżera, są dla nas naturalne. Manager musi być dobrym przywódcą, ponieważ osoba, która przewodzi innym, powinna być pewna siebie, konkretna i nie bać się podejmować decyzji, a także ponosić odpowiedzialność za ich konsekwencje.

Praca na stanowisku menedżera a odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji 

Wśród cech dobrego menedżera wymienia się także odpowiedzialność i zdolność podejmowania decyzji. Osoby zatrudnione na takim stanowisku, często kierują zespołem składającym się z wielu różnych specjalistów. Muszą więc podejmować działania, które wpłyną pozytywnie na strukturę firmy. Kierowanie i zarządzanie zespołem to ogromna odpowiedzialność. Nieumiejętne planowanie czasu pracy i zadań poszczególnych pracowników, a także wydawanie nieodpowiednich poleceń, może powodować zmniejszoną efektywność ich pracy i wpływać negatywnie na funkcjonowanie firm,y a także zadowolenie pracowników. 

Umiejętność podejmowania decyzji, bardzo często pod wpływem stresu i presji czasu, to niezbędna cecha dobrego menedżera. Lider musi również zdawać sobie sprawę z tego, że bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Dlatego łącząc analizę danych ze swoją wiedzą i intuicją, musi dokonać właściwego wyboru. Z tego powodu tak ważne jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne, analityczne myślenie, odporność przed na stres, a także umiejętność działania pod presją na tym stanowisku. Osoby, które wykazują się odpowiedzialnością i zdolnością podejmowania decyzji, to dowódcy, ale też architekci, działacze, logistycy i wykonawcy. 

Czy menedżer powinien być komunikatywny?

Odpowiedni przepływ informacji w zespole, pozwala w istotny sposób zwiększyć efektywność pracowników. Z tego powodu, manager powinien być osobą komunikatywną, która w jasny sposób przekazuje informacje, dzieląc się również swoją wiedzą, a także danymi, co buduje zaangażowanie zespołu. W komunikacji z liderem, osoby na niższych stanowiskach, nie powinny mieć obaw przed zadawaniem żadnych pytań. Dlatego właśnie skuteczny manager musi umieć otwarcie komunikować się ze swoim zespołem i promować taką postawę wśród swoich pracowników. Specjalista ten musi być więc osobą komunikatywną ze względu na to, że jego praca w dużej mierze oparta jest właśnie na rozmowach z pracownikami, ale także partnerami biznesowymi. Musi być więc otwarty i umieć słuchać, a także wyciągać wnioski.

Motywowanie i efektywne delegowanie zadań 

Umiejętności interpersonalne są niezwykle istotne w pracy menedżera. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna nie tylko efektywnie delegować zadania, ale także umieć skutecznie motywować swój zespół i dodawać mu energii do działania. Manager w sytuacjach konfliktowych powinien wyczuć, że dzieje się coś złego i rozwiązywać je w taki sposób, aby żadna ze stron nie czuła się poszkodowana. Z tego powodu liderzy często pełnią również rolę coachów, którzy umieją wyciągnąć z każdego człowieka jego najlepsze cechy. Lider zespołu powinien również właściwie delegować obowiązki w taki sposób, aby nie przeciążać poszczególnych pracowników, lecz pozwalać im rozwijać się zawodowo. Lider powinien wiedzieć, kto najlepiej sprawdzi się w przypadku konkretnego projektu, a także przekazać mu wszystkie informacje potrzebne do efektywnego wykonywania pracy. Według 16 typów osobowości osoby, które umieją motywować innych to przedsiębiorcy, działacze, dowódcy i dyskutanci.

Czy manager musi być dobrym strategiem?

W wielu firmach manager powinien być również dobrym strategiem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi więc wiedzieć, jak powinna wyglądać strategia jej działania, do czego dąży i w jaki sposób może osiągnąć swój cel. Musi więc umieć planować nie tylko swoje zadania, a także podwładnych, ale czasami również kontrolować większe projekty i nie powinna mieć problemów z ich realizacją. Najlepiej, więc jeżeli manager podąża za wizją firmy i ją rozumie, a także potrafi stworzyć taką strategię, dzięki której przedsiębiorstwo osiągnie wyznaczone przez siebie cele. Dobrze, jeżeli manager planuje długofalowo i potrafi przewidzieć pewne zdarzenia, które mogą mieć miejsce w przyszłości, nie tylko w kontekście funkcjonowania firmy, w jakiej obecnie pracuje, ale również zarządzania swoją własną karierą zawodową. Dobrym strategiem może być według 16 personalities jest architekt, logistyk i wykonawca.

Odporność na stres menedżera

Dobry manager musi świetnie radzić sobie w sytuacjach stresowych i umieć działać pod presją czasu. Dlatego osoby zatrudnione na tym stanowisku nie mogą panikować w sytuacjach nerwowych. Dobrze, jeżeli umieją podjąć ryzyko w pewnych przypadkach. Chociaż na nikogo stres nie wpływa pozytywnie, to jednak dobry manager zaraża swoim optymizmem i umie gasić pożary, szukając nowych rozwiązań, będąc elastycznym i umiejąc odpowiednio reagować na pewne wydarzenia, zachowując przy tym spokój. Zdolnością podejmowania decyzji pod presją czasu wyróżnia się według 16 typów osobowości przedsiębiorca, działacz i dowódca.

Czy menedżer musi mieć umiejętności negocjacyjne?

Wśród cech, które można nabyć na przykład na szkoleniach czy kursach, potrzebnych na stanowisku menedżera wymienia się umiejętności negocjacyjne. Taki specjalista bardzo często odpowiada nie tylko za delegowanie zadań swoim podwładnym, ale również współpracuje z klientami firmy. Umiejętności negocjacyjne i opanowanie w trudnych sytuacjach mogą być przydatne na takim stanowisku. Dobrze opanowana sztuka dyplomacji często pozwala w najlepszy dla firmy sposób rozwiązywać konflikty interesów między poszczególnymi kontrahentami. Dlatego umiejętność przedstawienia własnego stanowiska, wysłuchania poglądów innych i znalezienia optymalnego rozwiązania, które zadowoli obie strony, to niezwykle cenne dla menedżera cechy.

Jakie typy osobowości według sprawdzają się na stanowisku menedżera?

Osoby, które wahają się, czy poradziłyby sobie na stanowisku menedżera, mogą zastanowić się nad tym, które z wcześniej wymienionych cech są im najbliższe. Jeżeli do tej pory jeszcze nigdy nie sprawdzaliśmy swojego typu osobowości, warto wykonać taki test, aby dowiedzieć się, czy bliżej nam do introwertyka, czy ekstrawertyka, a także, w jaki sposób postrzegamy świat. 

Według 16 typów osobowości najlepiej na stanowisku menedżera sprawdzają się działacze, protagoniści, dyskutanci, dowódcy, doradcy, wykonawcy, przedsiębiorcy a także animatorzy. Nie oznacza to jednak, że posiadając inny typ osobowości, nie możemy zajmować takiego stanowiska. Również osoby o wcześniej wymienionych typach osobowości, które posiadają pewne cechy potrzebne na stanowiskach przywódczych, powinny pamiętać o tym, że nierzadko wyróżniają się one również pewnymi cechami, które mogą przeszkadzać im w prawidłowym wykonywaniu swoich obowiązków. Dlatego zawsze powinniśmy pracować nad sobą i starać się pogłębiać swoje umiejętności. 

Zobacz także: