Wellbeing w pracy – klucz do sukcesu Twojej organizacji 

W artykule przeczytasz

Przedsiębiorcy działający w różnych branżach są coraz bardziej świadomi tego, jak duże znaczenie dla realizacji zamierzonych przez firmę celów i jej rozwoju mają pracownicy i ich działania. Z tego powodu, przykładają coraz większą uwagę do ich dobrostanu, realizując nie tylko koncepcję work-life balance, ale również stosując wellbeing w pracy. Dobrobyt pracowników jest kluczowym czynnikiem zwiększającym ich efektywność, kreatywność i motywację do pracy. Wpływa również na ich lojalność wobec pracodawcy, a często odpowiednio realizowany, zmniejsza ilość zwolnień lekarskich w danej firmie. Na czym polega wellbeing i dlaczego działanie takie jest kluczem do sukcesu każdej organizacji? Podpowiadamy.

Czym jest wellbeing?

Pojęcie “well-being” odnosi się do samopoczucia i dobrostanu pracowników. Jest to całościowe podejście, które obejmuje zarówno stan fizyczny, jak i psychiczny, a także emocjonalny pracowników. Wellbeing określany jest również jako pewien poziom komfortu i zdrowia, a także szczęścia, jakich pracownik doświadcza na zajmowanym stanowisku. Jest to więc stan, w którym osoby zatrudnione w firmie, mają być zadowolone ze swojej pracy, zmotywowane i zaangażowane. Poczucie satysfakcji powinno w takim przypadku płynąć nie tylko z dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego, ale również poczucia docenienia, realizowania się, a także z dobrych relacji ze współpracownikami.

Przeczytaj również: Jakie są najbardziej pożądane benefity przez pracowników?

Jakie wymiary może przyjmować wellbeing w pracy?

Na wellbeing w pracy wpływa wiele czynników. Część z nich jest zależna od działań samego pracodawcy, na inne z kolei wpływa również atmosfera w miejscu pracy, a także relacje między współpracownikami i działania podejmowane przez zatrudnione w konkretnym miejscu osoby. Identyfikuje się jednak pięć kategorii, które składają się na wellbeing w pracy. Wśród nich wyróżnia się:

 • wymiar fizyczny obejmuje zdrowie fizyczne, energię i odporność organizmu. Dotyczy więc on dbania o swoje ciało poprzez regularną aktywność fizyczną, właściwie dobrane nawyki zdrowotne, a także pełnowartościową i odżywczą dietę,
 • wymiar emocjonalny związany jest z umiejętnością rozpoznawania, a także zarządzania własnymi emocjami, umiejętnością radzenia sobie ze stresem oraz nawiązywania pozytywnych relacji ze współpracownikami. Wymiar ten powinien dotyczyć rozwijania świadomości emocjonalnej i budowania relacji międzyludzkich, ale także nabywania umiejętności wyrażania, a także regulowania swoich emocji,
 • wymiar społeczny dotyczy jakości relacji społecznych. Może być on realizowany poprzez interakcje z innymi ludźmi, wsparcie ze strony rodziny bądź przyjaciół, a także budowanie trwałych relacji,
 • wymiar zawodowy dotyczy satysfakcji z wykonywanej pracy, a także spełnienia zawodowego. Ten wymiar obejmuje jednak nie tylko możliwość rozwoju w strukturze firmy, ale także poczucie spełnienia z wykonywanej pracy oraz umiejętności zachowania równowagi między pracą a życiem, a więc stosowania zasad work-life balance,
 • wymiar intelektualny dotyczy rozwijania i poszerzania umiejętności intelektualnych, rozwiązywania problemów, ciekawości poznawczej, a także poszerzania wiedzy. Jest on realizowany poprzez angażowanie się w różnego rodzaju intelektualne wyzwania, naukę oraz rozwój nowych umiejętności. 

 

Warto wiedzieć o tym, że wszystkie te kategorie wellbeingu są ze sobą powiązane i każda z nich ma duży wpływ na ogólny dobrostan człowieka. Dlatego, aby pracownik czuł się dobrze, powinien skupiać się na rozwijaniu każdej z tych kategorii w swoim życiu. Również pracodawca powinien zwracać uwagę na nie tylko wymiar zawodowy wellbeingu, ale także intelektualny, fizyczny i emocjonalny u swoich pracowników.

Na czym polega wellbeing w pracy?

Wellbeing w pracy musi odnosić się do kompleksowego podejścia do dobrostanu pracowników. Z tego powodu powinien obejmować nie tylko aspekty fizyczne, ale również społeczne, psychiczne, a także emocjonalne. Pracodawca powinien więc wykazywać całościową troskę o swoich pracowników, a także ich dobrostan w firmie. Koncepcja wellbeingu zakłada, że poszczególne osoby zatrudnione w danej organizacji nie są traktowane wyłącznie jako narzędzie, które służy do celu osiągania określonych celów biznesowych, lecz uznawane są za jednostki. 

Pracodawca, aby móc realizować cele przedsiębiorstwa, powinien więc dbać o stworzenie takiego środowiska pracy wśród swoich pracowników, aby z jednej strony sprzyjało ono podwyższaniu ich motywacji, kreatywności i zaangażowania, z drugiej jednak, by nie wpływało negatywnie na zdrowie psychiczne, fizyczne, a także stan emocjonalny. Zadaniem wellbeingu jest więc troska o dobrostan pracownika, ale i zapewnienie mu możliwości zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Wśród czynników, które wpływają na wellbeing w firmie można wymienić:

 • Fizyczne elementy mowa tutaj o zapewnieniu właściwego i ergonomicznego miejsca pracy, jak i dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej bądź badań profilaktycznych. Wiele firm decyduje się na to, by zapewnić swoim pracownikom dostęp do pakietów medycznych w prywatnych w placówkach. Fizyczne aspekty obejmują również promowanie aktywności fizycznej, ta z kolei realizowana jest na przykład poprzez zapewnienie pracownikom karnetów na zajęcia sportowe lub siłownię.
 • Psychiczne elementy obejmują wspieranie zdrowia psychicznego pracowników. Mogą być one realizowane na przykład poprzez zapewnienie podwładnym wsparcia psychicznego, promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, a także zapewnieniu dostępu do usług takich jak terapia czy doradztwo zawodowe.
 • Zrównoważony styl życia  na dobrostan pracownika wpływa nie tylko atmosfera pracy, a także jego zdrowie fizyczne, ale również ogół czynności, które podejmuje każdego dnia, by móc czuć się lepiej. Dlatego pracodawca powinien zachęcać swoich podwładnych do zdrowego odżywiania, dbania o równowagę work-life balance, regularny wypoczynek, a także zarządzanie stresem.
 • Kultura organizacyjna wellbeing w pracy powinien być oparty również na promowanie rozwoju osobistego i zawodowego, jednak w sposób oparty na wzajemnym szacunku i współpracy, a także wsparciu. Takie działania można realizować poprzez umożliwienie pracownikom udziału w podejmowaniu decyzji, a także wpływaniu na różnego rodzaju procesy w firmie, jak i przez określenie jasnej ścieżki kariery.

Wellbeing w pracy przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale przede wszystkim pracodawcy, ponieważ osoby, które są zadowolone z zajmowanego przez siebie stanowiska, a także benefitów, jakie otrzymują od pracodawcy oraz jego wsparcia, mają większą motywację, zaangażowanie, poprawia się także ich wydajność, a także zmniejsza absencja z powodu chorób. Wellbeing wpływa również bardzo dobrze na wizerunek firmy i przyczynia się do osiągania lepszych wyników biznesowych.

Jakie korzyści przynosi wellbeing w pracy?

Każdy pracodawca powinien działania polegające na zwiększaniu dobrostanu pracowników traktować jako swego rodzaju inwestycję, która przyniesie mu wiele korzyści dotyczących nie tylko poprawy wyników poszczególnych jednostek, zwiększenia zaangażowania pracowników, ich mniejszej absencji z powodu chorób, ale również ze względu na działania wizerunkowe. Wśród korzyści, jakie przynosi wellbeing w pracy zarówno dla pracowników, jak i organizacji, można wymienić:

 • poprawę kondycji fizycznej pracowników,
 • poprawę kondycji psychicznej pracowników,
 • poprawę stanu emocjonalnego pracowników,
 • zwiększenie efektywności pracowników,
 • osiąganie lepszych wyników w pracy przez poszczególne jednostki,
 • redukcję absencji,
 • zmniejszenie rotacji pracowników,
 • poprawę wizerunku firmy,
 • zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa,
 • poprawę wyników biznesowych firmy.

Korzyści wynikające z wellbeingu zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników jest znacznie więcej. Wiele zależy od tego, w jaki sposób realizowane są przez daną firmę zasady poprawy dobrostanu poszczególnych jednostek.

Jak wprowadzić wellbeing w pracy?

Firmy, które chciałyby zadbać o dobrostan swoich pracowników i wprowadzić wellbeing w pracy, mogą takie działania realizować na wiele sposobów i podejść do tego zagadnienia w różny sposób. Niektóre przedsiębiorstwa decydują się na to, aby wszystkie metody poprawy dobrostanu wprowadzić w tym samym czasie, inne z kolei decydują się na to, by poprawiać sytuację pracowników w sposób systematyczny i regularny, wprowadzając najpierw niewielkie zmiany. Bez wątpienia jednak, aby osiągnąć oczekiwany cel i wprowadzić wellbeing w pracy, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić analizę potrzeb pracowników, a także ocenę obecnej sytuacji w zakresie wellbeingu w konkretnej organizacji. 

Takie działania można realizować na przykład poprzez ankiety pracownicze, a także osobisty kontakt z pracownikami. Dzięki temu pracodawca będzie w stanie zrozumieć, jakie obszary wymagają poprawy i które są priorytetowe i powinny zostać naprawione niemal natychmiast. Ważne jest, aby w tę inicjatywę angażował się nie tylko właściciel, ale również kierownictwo organizacji. Warto również zorganizować szkolenie pracowników, na którym dowiedzą się, czym jest wellbeing, jakie korzyści płyną z dbania o siebie, jak mogą radzić sobie ze stresem, a także, jak utrzymać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Wellbeing warto realizować również przez opracowywanie różnego rodzaju programów czy inicjatyw. Wiele firm decyduje się na to, by zapewniać swoim podwładnym prywatną opiekę medyczną, a także dostęp do zajęć fizycznych czy relaksacyjnych oraz doradztwa zawodowego. Niektóre z kolei dodatkowo dostarczają zdrowy catering do firmy. Niezwykle istotne jest, aby stworzyć ergonomiczne miejsca pracy każdemu pracownikowi, by miał on dostęp do światła naturalnego lub dobrej jakości światła sztucznego, świeżego powietrza, a także, aby miał on wsparcie ze strony managerów i innych osób zatrudnionych w danej kulturze organizacyjnej. 

Warto monitorować i oceniać swoje działania, aby dostosowywać je i modyfikować w taki sposób, by jeszcze lepiej odpowiadały na potrzeby pracowników. Dlatego warto dbać o regularną komunikację z poszczególnymi jednostkami, a także kierownikami, by móc jak najszybciej wdrożyć zmiany lub móc odpowiedzieć na nowe problemy, z którymi borykają się pracownicy.

Zobacz także: