W jaki sposób przeprowadzić zgodnie z prawem rozdzielność majątkową?

W artykule przeczytasz

W jaki sposób przeprowadzić zgodnie z prawem rozdzielność majątkową? Pytanie to wbrew pozorom coraz częściej pada przed ślubem- nic dziwnego, ludzie nie chcą ponosić konsekwencji błędnych decyzji ich partnerów. Nie każdy jednak wie, jak jest podstawa prawna rozdzielności majątkowej. Dlatego też, wychodząc naprzeciw waszym pytaniom, postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej kwestii tego, czym tak naprawdę jest rozdzielność majątkowa w świetle prawa.

Jaka jest podstawa prawna rozdzielności majątkowej w Polsce?

Jeżeli chodzi o podstawę prawną rozdzielności majątkowej małżonków w Polsce, to stanowi ją artykuł 51 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, którego treść brzmi następująco: „W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.” Umowa tego typu, aby miała moc prawną, powinna być sporządzona notarialnie. Może ona również być ustanowiona przez sąd, na wniosek jednego z małżonków. W tym przypadku jednak muszą być spełnione dodatkowe warunki, takie jak między innymi:

  • dochodzi do rażącego trwonienia wspólnego majątku
  • jeden z małżonków przywłaszcza sobie cały majątek i nie chce się nim dzielić
  • dochodzi o sytuacji rażącej niegospodarności
  • jedne z małżonków odmawia pomnażania wspólnego majątku (mówiąc inaczej, odmawia pracowania)

Rozdzielność majątkowa zazwyczaj jest także orzekana w przypadku separacji, oraz orzeknięcia o ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków.

Czy rozdzielność majątkowa może być orzeknięta z datą wsteczną?

Co do zasady przyjmuje się, że rozdzielność majątkowa nie działa wstecz, gdyż umowa obowiązuje od momentu sporządzenia akt notarialnego, jednak są pewne wyjątki- sąd może orzec o wstecznej rozdzielności, w przypadku gdy małżonkowie od dłuższego czasu nie żyją w rozłączeniu.

Czy możliwe jest wzięcie wspólnego kredytu hipotecznego, jeśli mamy rozdzielność majątkową?

Tak, wbrew powszechnej opinii jest to, jak najbardziej możliwe- jest jednak pewien warunek, a mianowicie wcześniej małżonkowi muszą ustalić, w jakiej części podzielą się spłatą kredytu- co prawda standardowo przyjmuje się, że dzielą się oni po połowie, jednak jest też możliwe, że na przykład mąż spłaca 70 procent a żona pozostałe 30.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Co do zasady, kolejnym mitem na temat rozdzielności majątkowej, jest to, że w przypadku gdy któreś z małżonków umrze, to z racji podpisanej umowy o rozdzielności majątku, nie ma on prawa do spadku- jest to mit, ponieważ zgodnie z prawem rozdzielczość majątkowa nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie ustawowe- z wyjątkiem dziedziczenia długów współmałżonka- w takim przypadku długi przechodzą na najbliższą w prostej linii osobę krewną, lub wskazaną w testamencie. Jest to ważne, ponieważ wiele osób obawia się, że jeżeli umrą to po podpisaniu umowy o rozdzielności majątku, ich współmałżonkowie mogą zostać na przykład bez żadnych środków do życia.

Podsumowanie

Sporządzenie umowy o rozdzielności majątkowej może okazać się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, jeżeli zależy nam na uniknięciu różnego rodzaju konsekwencji związanych z długami, za które zaciągniecie jest, odpowiedzialny nasz współmałżonek. Wiele par decyduje się na ten krok również wtedy, gdy jedno z nich planuje różnego rodzaju ryzykowne inwestycje- dzięki temu mogą się one uchronić przed całkowitą utratą zgromadzonego przez siebie majątku. Warto więc rozważyć podpisanie takiej umowy przed zawarciem związku małżeńskiego.

Partnerem artykułu jest Kancelaria Sprawy Rodzinne – Radca Prawny Lucyna Szabelska

Zobacz także: