Doing Good w swoim pierwszym ebooku podpowiada, jak szukać pracy z sensem

Doing Good w swoim pierwszym ebooku podpowiada, jak szukać pracy z sensem

W artykule przeczytasz

Dziś chcemy, żeby praca nie była jedynie naszym źródłem dochodu. Dla coraz większej liczby osób ważne są sens i pozytywny wpływ ich pracy na otaczający świat. Jak znaleźć taką pracę? Z odpowiedzią przychodzi Doing Good, pierwszy w Polsce serwis z impaktowymi ofertami pracy, który opublikował ebook „Jak szukać pracy z sensem? Wybierz impakt dla siebie i zacznij działać z misją!”.

Żeby praca miała sens

Potrzeba odnalezienia poczucia sensu w tym, czym się zawodowo zajmujemy, a także chęć wpływania swoją pracą na rzecz polepszenia jakości życia ogółu i planety, stają się kluczowe zarówno dla tych, którzy poszukują swojego miejsca na rynku pracy, jak i dla samych pracodawców, dla których zgodnie z najnowszym raportem ABSL, zaangażowanie staje się „nową walutą”.

Właśnie dlatego na łamach ebooka Doing Good eksperci z różnych dziedzin – od praw człowieka, przez czystą energię, aż po zrównoważoną konsumpcję – dzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem w obszarze tzw. wpływu. Pokazują, jak każdy z nas może przyczynić się do poprawy świata, wybierając pracę, która nie tylko zaspokaja osobiste i zawodowe aspiracje, ale niesie realną korzyść dla społeczeństwa.

W pracy spędzamy ogromną część naszego czasu, więc warto szukać dla siebie takiego zajęcia, które daje nam poczucie sensu, spełnienia i pozytywnego wpływu na otaczający nas świat. Wybór pracy może być jedną z najważniejszych decyzji składających się na naszą jakość życia. Ebook Doing Good powstał właśnie po to, aby wspierać osoby, które chcą rozwijać swoją karierę w firmach z pozytywnym wpływem. Ale także po to, aby inspirować biznes oraz przedsiębiorców do angażowania się w tworzenie rozwiązań dla najważniejszych problemów współczesnego świata. podkreśla Dobrosława Gogłoza, założycielka serwisu Doing Good.

Biznes z pozytywnym impaktem

W swoich działaniach firmy coraz częściej integrują cele społeczne i środowiskowe ze swoją strategią, co wiąże się z wykraczaniem poza konwencjonalne podejście skoncentrowane głównie na zyskach. Adaptując się do zmieniających się warunków klimatycznych, rynek pracy oraz świat biznesu ewoluują, podnosząc tym samym znaczenie zrównoważonego rozwoju i kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i zarządzania). To znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie firm, które starają się wdrażać Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, aby przyczynić się do globalnego dobra i zrównoważonej przyszłości.

Na łamach ebooka Doing Good, eksperci podkreślają znaczenie zielonej przyszłości biznesu, firm B-Corp, a także dopasowania wartości pracowników do kultury organizacyjnej pracodawcy jako kluczowego elementu satysfakcji z pracy. Przytaczając przykłady firm, które efektywnie integrują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, pokazują, jak te cele przekładają się na konkretne działania, przynoszące korzyści zarówno firmom, jak i całemu społeczeństwu.

Przyszłość pracy

Ebook „Jak szukać pracy z sensem. Wybierz impakt dla siebie i zacznij działać z misją” jest skierowany do osób oraz firm, które świadomie i perspektywicznie myślą o swoim rozwoju na dynamicznie zmieniającym się rynku.

W ebooku znajdziesz odpowiedzi m.in. na pytania:

✔️ jak znaleźć pasję i sens w pracy? 

✔️ na co zwracają uwagę firmy z pozytywnym wpływem w procesie rekrutacyjnym?

✔️ czym jest culture fit i culture add?

✔️ czym są firmy b-Corp i czego się po nich spodziewać?

✔️ jakie firmy na naszym rynku zmieniają świat na lepsze?

✔️ jakie są mity na temat pracy impaktowej, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością?

Ebook jest darmowy i można pobrać go ze strony: https://doinggood.pl/ebook 

Partnerami ebooka są: Concordia Design, Perspektywy Women In Tech oraz Pomagam.pl

O Doing Good

To pierwsza w Polsce platforma z ofertami pracy, które zmieniają świat na lepsze. Praca to już nie tylko mechaniczne wykonywanie czynności, ale przestrzeń, w której człowiek chce realizować siebie i czuć realny wpływ tzw. impakt. Doing Good jest odpowiedzią na te oczekiwania — łączy ludzi chcących pracować z misją z firmami i organizacjami, które działają na rzecz lepszego jutra. W ramach swojego działania Doing Good promuje ciekawe inicjatywy, dobre praktyki i aktywnie sieciuje w branży. 

Doing Good nie ogranicza się wyłącznie do ofert pracy. Obecnie firma rozbudowuje ofertę consultingową i szkoleniową, w której poruszane będą ważne tematy związane z impaktem, oraz zagadnienia związane m.in. z rynkiem pracy i innowacjami.

Zobacz także: