Szkolenie nowych pracowników – na co zwracać uwagę?

Szkolenie pracowników

W artykule przeczytasz

Rekruterzy uważają, że znalezienie odpowiedniego kandydata na oferowane przez nas stanowisko jest najważniejszym krokiem rekrutacji. Jednak zatrudnienie pracownika nie kończy się na udanej rozmowie kwalifikacyjnej i zaproszeniu go do współpracy. W takim razie o czym musimy pamiętać, aby prawidłowo wprowadzić nową osobę do naszej firmy?

Aspekty prawne

Na samym początku wdrażania nowego pracownika musimy pamiętać o przepisach prawnych, które narzucają nam obowiązek zapoznania kandydata z przepisami kodeksu pracy i ochrony danych osobowych. Nowa osoba zawsze musi podpisać umowę o zachowaniu poufności, ponieważ jako pracodawca odpowiadamy za dane osobowe naszych klientów. Pracownik przed rozpoczęciem pracy musi również odbyć szkolenie BHP ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych pracowników. Są to warunki konieczne do spełniania przed rozpoczęciem pracy w naszej firmie.

RODO – dane osobowe pracowników

25 maja 2018 roku do polskiego systemu prawnego zostało wprowadzone Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO. Część tych przepisów dotyczy nowych pracowników i każdy rekruter musi się z nimi zapoznać. Zmienił się zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata. Aktualnie możemy wymagać od pracownika podania swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Forma szkolenia nowych pracowników

Najpopularniejsze są obecnie szkolenia stacjonarne i e-learningowe. Najważniejszym kryterium wybrania jego formy jest efektywność przekazywanej wiedzy. W dzisiejszych czasach najłatwiejsze zarówno dla pracodawcy, jak i kandydata, jest przeprowadzenie szkolenia w formie elektronicznej, jednak czy jest to dobry sposób? Nigdy nie możemy być pewni, że pracownik dokładnie zapoznał się z przesłanym materiałem, dlatego większość pracodawców wybierze droższe, jednak bardziej efektywne szkolenie stacjonarne. Takie wyjście jest lepsze ze względu na możliwość natychmiastowego wyjaśnienia pracownikowi wszelkich wątpliwości. Niestety ma ono również swoje wady – musimy dobrze wybrać osobę przeprowadzającą szkolenie, która zaciekawia pracowników.

Opieka przełożonego

Następnym krokiem jest przekazanie nowego pracownika pod opiekę przełożonego. Przy jego wyborze musimy uwzględnić ilość jego obowiązków w danym czasie, ponieważ jeśli będzie miał za dużo swojej pracy, nie znajdzie on czasu dla nowego pracownika. Pierwsze miesiące w pracy warunkują czy nowa osoba postanowi z nami pracować, czy zrezygnuje z powierzonego stanowiska i przeniesie się do innej firmy. Brak zapoznania ze swoimi obowiązkami, może spowodować niechęć do pracy, co zazwyczaj skutkuje utratą pracownika. Przełożony powinien zapoznać pracownika z wszystkimi aspektami jego pracy, współpracownikami oraz przedstawić jego pierwsze zadania i zaoferowanie ewentualnej pomocy przy ich wykonaniu.

Korzystanie z internetu w pracy

Powinniśmy również uświadomić nowemu pracownikowi zagrożenia płynące z korzystania z internetu w pracy, zwłaszcza jeśli wykorzystuje go dla celów prywatnych.

  • korzystanie z podejrzanych stron internetowych może skutkować pobraniem niechcianego wirusa i zainfekowaniem całej sieci firmowej. – mówi Robert Dziemianko z G DATA – Najczęstszymi nadużyciami w tym zakresie jest korzystanie z portali społecznościowych, prywatnej poczty i nielegalne pobieranie muzyki lub innych plików. Może to również spowodować dopuszczenie osoby z zewnątrz do poufnych informacji znajdujących się na firmowym komputerze, dlatego każdy pracodawca powinien zabezpieczyć pracowniczy sprzęt programem antywirusowym. Firma G DATA przygotowała specjalny pakiet biznesowy, w celu ochrony danych firmowych.

Każde przedsiębiorstwo powinno również określić w swoim regulaminie zasady dotyczące korzystania z prywatnych nośników pamięci oraz podłączania urządzeń do firmowej sieci. W ten sposób pracownik może zainfekować system wirusem, nawet o tym nie wiedząc.

Nowi pracownicy, rozpoczynając pracę na danym stanowisku powinni być poinformowani zarówno o swoich przyszłych obowiązkach oraz o zasadach panujących w firmie. Im lepiej przeprowadzone zostanie szkolenie, tym większe prawdopodobieństwo, że pracownik zostanie z nami na dłużej. Dotyczy to także wcześniejszego określenia warunków współpracy, jeżeli zostaną one jasno przedstawione w pierwszych dniach pracy, unikniemy niepotrzebnych nieporozumień w przyszłości. Prawidłowo prowadzone procesy onboardingowe budują nie tylko relację z pracownikami, ale także wizerunek firmy na zewnątrz, warto więc poświęcić im odpowiednią ilość czasu.

Zobacz także: