Kadra przyszłości – nauczyciele uczą (się) programowania i e-learningu

Nauczyciele uczą się programowania

W artykule przeczytasz

Programowanie wśród dzieci i młodzieży to trend, który nabiera rozpędu i staje się coraz bardziej powszechny. W dobie ogólnej cyfryzacji nikogo już to nie zadziwia, dlatego edukacja o nowych technologiach oraz podstawach programowania ważna jest już na poziomie szkoły podstawowej. Do tego jednak potrzeba odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, dlatego powstał program Nauczyciel Przyszłości. Już w sierpniu rusza II edycja darmowych warsztatów. 

Nauczyciel Przyszłości to program darmowych warsztatów, adresowanych do grona pedagogicznego, w szczególności do nauczycieli informatyki oraz nauczycieli wczesnoszkolnych. Projekt został zrealizowany przez szkołę programowania dla dzieci i młodzieży Giganci Programowania. Patronat honorowy nad akcją objęły Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Od ucznia do nauczyciela

Giganci Programowania to placówka, w której na co dzień prowadzone są zajęcia dla najmłodszych fanów kodowania. W ostatnim czasie dzieci i młodzież szkolna mogli wziąć udział w darmowych warsztatach “Szkoła z Gigantami”. Zainteresowanie zajęciami okazało się duże jednak nie tylko wśród uczniów, ale też nauczycieli.

I tak zrodził się pomysł, aby podobne warsztaty zorganizować dla kadry nauczycielskiej. Tym razem jednak skupiono się nie tylko na podstawach wiedzy o programowaniu, ale też na tym jak ją przekazywać uczniom. Program podzielony był na 3 bloki tematyczne: Scratch, Python oraz nauczanie zdalne.

Scratch, Python oraz nauczanie zdalne

Ostatnie wydarzenia pokazały jak ważne są umiejętności cyfrowe wśród kadry nauczycielskiej. Praca zdalna z uczniami, aby przebiegała sprawnie, wymagała znajomości narzędzi do e-learningu. I tu nierzadko pojawiały się problemy.

Okazało się, że wielu pedagogów nie zostało przeszkolonych w zakresie nauczania zdalnego. Z badania wykonanego przy Fundacji Centrum Cyfrowe, ponad 85% nauczycieli przed wybuchem pandemii nie miało żadnego doświadczenia w pracy z uczniami online. To, zwłaszcza na początku przejścia na zdalną edukację, znacznie utrudniało prowadzenie lekcji. Wielu nauczycieli, także mimo znajomości niektórych narzędzi online do nauczania, nie potrafiło odpowiednio wykorzystać proponowanych przez te narzędzia funkcjonalności. Te czynniki z pewnością miały wpływ na tak duże zainteresowanie właśnie tą tematyką warsztatów.

Nauczyciele równie chętnie rejestrowali się na zajęcia poświęcone podstawom programowania i metodologii przekazania wiedzy uczniom. Nauczyciele chętni brali udział w zajęciach także po to, aby samemu doszkolić się z podstaw programowania, co większość z nich uważa za ważną umiejętność. Program warsztatów został dopasowany w taki sposób, aby z jednej strony był atrakcyjny dla osób dorosłych, ale mógł być też wykorzystany w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Nauczyciel Przyszłości w liczbach

W programie “Nauczyciel Przyszłości” wzięło udział ponad 5,5 tysiąca nauczycieli. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty “Narzędzia do nauczania online”, których głównym partnerem była firma Microsoft Polska.

Jednak równie chętnie nauczyciele zapisywali się na warsztaty z metodyki nauczania podstaw programowania w języku Scratch: ponad 1400 uczestników oraz Python: ponad 1300 uczestników.

Łącznie I edycja Nauczyciela Przyszłości to 14 godzin nagrań. Wszyscy uczestnicy mają dostęp do przeprowadzonych lekcji, a do każdych zajęć otrzymali materiały i zadania dodatkowe.

II edycja darmowych warsztatów już w sierpniu

Po pierwszej edycji warsztatów, pozytywny odzew ze strony nauczycieli był tak duży, że jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostanie uruchomiona druga edycja, w której dodano dodatkowo warsztat “Nauczanie języka HTML i tworzenia stron internetowych”. Wciąż będzie można wziąć też udział w zajęciach poświęconych narzędziom do pracy online z uczniami, nauczaniu języka Scratch i Python.

Warsztaty są całkowicie darmowe, a każdy nauczyciel otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Zobacz także: