Jaki zawód wybrać na progu dorosłości?

Wybór kariery

W artykule przeczytasz

Od tej jednej decyzji może zależeć niemal całe dorosłe życie. To nie żart! Wybrany zawód można oczywiście zmienić, ale praktyka pokazuje, że na radykalne zmiany decyduje się niewiele osób. Bardzo ważne jest, aby jeszcze przed przekroczeniem progu dorosłości trafnie określić kierunek dalszej edukacji i w konsekwencji wybór drogi zawodowej.

Około 75% maturzystów nie wie, co chce robić w swoim życiu. Nawet część z tych, którzy obecnie deklarują, że wiedzą, jaki zawód chcą wykonywać, rozminie się ze swoimi wyobrażeniami w zetknięciu z rzeczywistością. Jedynie niewielka część absolwentów szkół średnich (ok. 20%) wybiera uczelnie, z których jest później zadowolona. Jak można pomóc młodemu człowiekowi, który stoi przed tak ważną decyzją, dokonać dobrego wyboru?

– W Polsce do niedawna nie było odpowiedniego narzędzia. W efekcie wybór drogi zawodowej odbywa się często w sposób przypadkowy, związany z chwilowym pomysłem na siebie lub z pomysłem narzuconym przez rodziców. Dopiero za granicą znaleźliśmy rozwiązane, które postanowiliśmy przenieść do Polski i połączyć z polską bazą zawodów – mówi Iwona Wencel z Fit To Future.

Sprawdź, do jakiej pracy masz predyspozycje

Analiza F2F18 to badanie, które możemy nazwać testem osobowości. Przy czym warto od razu podkreślić, że nie mamy do czynienia z psychozabawą, ale ze złożonym i zweryfikowanym statystycznie narzędziem analitycznym.

Badanie bazuje na modelu oceny stylów zachowań DISC. Model ten został opracowany na Uniwersytecie Harvarda przez psychologa Williama Marstona w 1928 roku. Marston, jako jeden z pierwszych psychologów opracował charakterystyki emocji i zachowań ludzi. Inny psycholog, Walter Vernon Clarke uzupełnił ten model o „test analizy osobowości”, który umożliwił sprawdzenie, jaki typ osobowości charakteryzuje daną osobę. Model DISC w postaci, w jakiej znamy go dziś, to zasługa Johna Geiera z Uniwersytetu Michigan. Z narzędzi opartych na tym modelu skorzystało dotychczas ponad 30 milionów osób na całym świecie.

Teoria DISC’u rozpoczyna definiowanie osobowości od opisania postaw. Rozróżnia dwie pary postaw, które dobrze różnicują ludzi i dają punkt wyjścia do analizy zachowania. Pierwszą jest para przeciwstawnych postaw opisujących stosunek do świata zewnętrznego i innych ludzi: „outgoing” (otwarty na innych ludzi, ekstrawertyczny) oraz „reserved” (powściągliwy, skryty, introwertycznny). Drugą parę stanowią postawy opisujące to, na czym dana osoba koncentruje się w codziennym działaniu: „task oriented” (zorientowany na zadania) oraz „people oriented” (zorientowany na ludzi). U każdej osoby te cztery style zachowania łączą się ze sobą z różnym natężeniem, tworząc indywidualną konfigurację określaną jako styl osobowości. Zazwyczaj kombinacja dwóch postaw (po jednej z każdej z par) dla danej osoby, definiuje jej główny styl zachowania.

F2F18 używa testu Discovery Report, który pozwala badać osoby od 13. roku życia. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez badanego, system ustala jego profil: określa preferowane zachowania, sposoby funkcjonowania w grupie, komunikacji z innymi, a także ścieżki rozwiązywania problemów bądź konfliktów. Ten pierwszy krok pozwala młodemu człowiekowi lepiej poznać siebie, również w kontekście relacji z otaczającymi ludźmi. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, badany otrzymuje obszerny raport o sobie, który w prosty sposób – bez konieczności posiadania wiedzy psychologicznej – pozwala lepiej zrozumieć siebie. A to podstawa, aby można było wybrać odpowiedni zawód.

Wybierz zawód dla siebie

W drugim kroku F2F18 umożliwia przegląd i wybór tych zawodów, które pasują do danego profilu zachowań. Baza zawodów  została stworzona przez doświadczonych polskich ekspertów z dziedziny HR. Zawody zostały pogrupowane w rodziny zgodnie z Europejską Klasyfikacją Zawodów. Stanowiska są podzielone według pięciu głównych rodzajów pracy: praca z ludźmi, praca z danymi, praca z rzeczami, praca twórcza i praca z naturą.

Użytkownik otrzymuje wachlarz pasujących do niego zawodów do wyboru. Dopasowanie stanowiska stosownie do profilu osobowości daje największe szanse wybrania zawodu, który może dać satysfakcję i spełnienie. Warto wybierać takie zawody, które są dostosowane do preferowanych przez siebie zachowań i warunków – właśnie w takiej pracy każdy czuje się najbardziej komfortowo. Świadomość, jakie zawody warto brać pod uwagę, ułatwi również wybór odpowiedniej szkoły.

Warto zauważyć, że do jednego stanowiska może pasować kilka stylów osobowości, tak samo jak do jednego stylu może pasować wiele stanowisk, z różnych grup. Bazą są te główne tendencje, bez których trudno sobie wyobrazić sukces w danym zawodzie. Np. jeśli lekarz pediatra nie będzie uczynny i wspierający, jego praca okaże się dla niego bardzo kosztowna emocjonalnie, a mali pacjenci i ich rodzice również nie będą zadowoleni z kontaktów z taką osobą. Tymczasem, wybierając inny zawód, ta sama osoba mogłaby być cenionym i lubianym specjalistą.

– Zadaniem Rekomendacji Przyszłego Zawodu F2F18 nie jest wskazanie, że badana osoba powinna koniecznie zostać np. lekarzem, notariuszem lub reżyserem teatralnym. Dzięki przeprowadzonej analizie i znajomości typu osobowości dopasujemy te stanowiska, w których praca będzie zgodna z naturą badanego. Np. w rodzinie stanowisk „prawo i dziedziny pokrewne” znajduje się bardzo wiele zawodów, ale tylko niektóre z nich będą zgodne z typem osobowości konkretnej osoby. A tylko takie mogą się wiązać z długotrwałą satysfakcją, sprzyjającą rozwojowi kariery w tej dziedzinie – mówi Iwona Wencel.

Co ważne, przygotowana baza zawodów uwzględnia polskie realia rynkowe. Zawiera ponad 500 opisanych stanowisk, ścieżki kariery, wymagane wykształcenie, kierunek studiów, a nawet wynagrodzenie, jakiego można oczekiwać wykonując dany zawód. Polscy trenerzy DISC, wyszkoleni i certyfikowani przez Personality Insights wykonali analizę dopasowania listy zawodów do poszczególnych typów osobowości według modelu DISC.

– Analiza osobowości w połączeniu z „Rekomendacją Zawodu” stworzoną na bazie aktualnych zawodów stanowi o znacznej wartości poznawczej techniki, pozwala na uświadomienie badanemu najwłaściwszego dla niego kierunku dalszego kształcenia, a zatem ułatwia podjęcie decyzji zawodowych, które byłyby zgodne z jego psychologicznymi predyspozycjami – uważa dr hab. Maria Urban z Uniwersytetu Warszawskiego. – Z każdym profilem osobowości połączone zostały te zawody, które w największym stopniu pozwolą na osiągnięcie sukcesu w przyszłej pracy. Zawody zostały wnikliwie opisane, zawierają informacje o możliwej ścieżce kariery, a także o potencjalnym wynagrodzeniu – podkreśla wykładowca.

Skonsultuj się z ekspertem

Szansa wyboru odpowiedniej ścieżki edukacji, która prowadziłaby do zdobycia najbardziej odpowiedniego zawodu, to jednak nie koniec możliwości. Zdarza się, że samo wypełnienie testu nie wystarcza, aby młody człowiek mógł sprecyzować swój wybór. Wielość talentów i zainteresowań może sprawić, że wskazane będą indywidualne konsultacje, np. z doradcą zawodowym.

Możliwość skorzystania z pomocy doradcy daje również Fit to Future. Po wypełnieniu Analizy F2F18 osoba stojąca przed wyborem dalszej edukacji może umówić się (wraz z rodzicem) na spotkanie, podczas którego dowie się m.in. jak może wykorzystać swoje mocne strony, a także otrzyma wiele cennych wskazówek dotyczących jej indywidualnej sytuacji. Podczas spotkania przeprowadzone zostanie również uzupełniające badanie PQ Guide.

Skorzystanie z wymienionych możliwości jest odpłatne, znacznie ułatwia jednak podjęcie decyzji, które mogą mieć kluczowy wpływ na jakość życia młodego człowieka w przyszłości. Obecnie prawie 2/3 Polaków nie jest zadowolonych z tego, co robi w życiu. Gdyby systemy takie jak F2F18 stały się powszechniejsze, odsetek osób, którym praca sprawia satysfakcję, mógłby się znacząco zwiększyć.

Zobacz także: