Dyskryminacja i nierówność w miejscu pracy

Dyskryminacja w pracy

W artykule przeczytasz

Najnowsze dane Komisji Europejskiej potwierdzają, że kobiety na tych samych stanowiskach wciąż mają niższe płace. Jednak walczą o decyzyjność i godzą role domowe z pracą, co dostrzega coraz więcej mężczyzn na kierowniczych stanowiskach, którzy włączają się w działania na rzecz promowania różnorodności w swoich firmach oraz szeroko rozumianą aktywizację kobiet w biznesie.

85,3 proc. osób ankietowanych przez Fundację Sukces Pisany Szminką zetknęło się z problematyką różnorodności i równości płci w swoich firmach. Jednocześnie prawie połowa (49,2 proc.) uważa, że pojęcie równouprawnienia płci dotyczy w większym stopniu kobiet, a tylko 5,6 proc., że mężczyzn. Co ciekawe prawie 38 proc. pytanych osób wskazało, że problem spotyka pracowników obu płci.

Niestety ponad połowa – 58,2 proc. – respondentów była świadkiem jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy. Jeśli problem dotyczyłby kogoś z rodziny – żony lub córki – reakcje byłyby różne. Ponad 70 proc. ankietowanych doradzałoby rozmowę o tym problemie w miejscu zatrudnienia, ale aż 23,2 proc. zaproponowałoby zmianę pracy. Niewielki odsetek osób szukałoby innych rozwiązań takich, jak przyjrzenie się polityce równości w firmie czy rozmowę z osobami, od których doświadczają takich sytuacji. Cieszy fakt, że zaledwie 1,7 proc. nie zrobiłoby nic.

Fundacja szuka mężczyzn wspierających kobiety

Fundacja Sukces Pisany Szminką od dwóch lat nie pozostaje obojętna na zjawisko równości i różnorodności w miejscu pracy. Z inicjatywy jej prezes i założycielki Olgi Kozierowskiej w październiku 2018 r. powstał klub Champions of Change. To pierwsza taka organizacja w Polsce, zrzeszająca już 11 prezesów dużych firm i walcząca o prawa kobiet w firmach. Druga taka istnieje w Australii, co wyróżnia nasz kraj pod względem walki z nierównością płci. W 2019 rok jej członkowie postawili przed sobą trzy najważniejsze cele: zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej oraz wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów obu płci.

W tym roku Fundacja Sukces Pisany Szminką po raz kolejny w najstarszym i największym w Polsce konkursie dla przedsiębiorczych kobiet – Bizneswoman Roku, w kategorii Male Champion of Change nagrodzi mężczyzn, którzy zajmują kluczowe stanowiska kierownicze i zarządcze w dużych firmach i realizują wyżej wspomniane cele, starając się zmienić stereotypową korporacyjną rzeczywistość. To jedyny w Polsce kobiecy konkurs, który nagradza panów za prokobiece działania.

W zgłoszeniach do tegorocznej edycji konkursu Fundacja oceni kandydatów pod kątem tego, jak wygląda strategia budowania oraz promowania kultury Diversity&Inclusion w ich organizacji i jaki wpływ na nią ma zgłoszony kandydat. Bardzo ważnym kryterium będzie to, jakie działania i rozwiązania zostały wprowadzone w korporacji oraz jaki jest ich zasięg i innowacyjność pod względem budowania polityki równości różnorodności. Najważniejsze jednak będzie to, w jaki sposób menadżerowie i przeprowadzane przez nich procesy wpływają na wzmacnianie pozycji kobiet w ich organizacji i co zrobili, aby przyczynić się do zwiększenia liczby pań na stanowiskach kierowniczych.

Przybywa kobiet w zarządach…

Kobiety, także w ocenie mężczyzn, są świetnymi przedsiębiorcami i pracownikami, ale nadal spotykają się z nierównym traktowaniem w niektórych obszarach biznesowych, takich jak wynagrodzenia czy możliwości rozwoju zawodowego.

Z ankiety przeprowadzonej przez Fundację Sukces Pisany Szminką wynika, że aż 93,2 proc. badanych uważa, że kobiety powinny zajmować kierownicze stanowiska i być członkiniami zarządów. Dodatkowo prawie 100 proc. odpowiedziało, że zaakceptowałaby kobietę – szefa.

Awanse kobiet w miejscu pracy wspiera ponad 84 proc. respondentów badania. 77 proc. osób (trzy czwarte to mężczyźni) uważa, że kobiety posiadają cechy wyróżniające je jako pracowników.

W Polsce kobiety stoją już na czele 6,3 proc. firm, stanowią również 13 proc. członków zarządów i mają 15,8 proc. udziału w radach nadzorczych 480 spółek giełdowych – wynika z najnowszego raportu „Women in the Boardroom: A Global Perspective” przygotowanego na zlecenie Deloitte Global przez firmę MSCI ESG Research Inc. na podstawie danych z 66 krajów.

Członkowie męskiego klubu Champions of Change – prezesi firm Mastercard, BGŻ BNP Paribas, Shell, Philip Morris Polska, Mars, Ultimo, Citi Bank, Deloitte, Coca-Cola, TVN Discovery Polska czy Microsoft, intensyfikują takie działania. Pracują także na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz budowania ścieżki kariery kobiet w firmie z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich oraz tacierzyńskich.

– W Microsoft wierzymy, ze kultura organizacji odgrywa kluczową rolę dla jej sukcesu i rozwoju. Wspólne wartości stanowią filary tej kultury. Różnorodność oraz inkluzywność są jednymi z nich. O ile patrzymy na nie z szerszej perspektywy, kontekst różnorodności pod względem płci jest dla nas ogromnie ważny na co dzień. Prowadzimy szereg inicjatyw skierowanych do kobiet, których celem jest inspirowanie i wspieranie ich w rozwoju kariery. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni mieć równe szanse rozwoju swoich kompetencji i umiejętności, by w rezultacie być liderami pozytywnych zmian w biznesie i na rynku pracy, również tych dotyczących różnorodności. Kategoria Male Champion of Change w dorocznym konkursie Bizneswoman Roku pokazuje wyraźnie jak ważna jest rola mężczyzn, jako liderów zmian na rzecz równouprawnienia w miejscu pracy. – mówi Katarzyna Cymerman, dyrektor HR i członek zarządu Microsoft w Polsce

I właśnie o to także walczą menadżerowie należący do klubu Champions of Change oraz mężczyźni nagradzani w kategorii Male Champion of Change w konkursie Bizneswoman Roku. Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji przyjmowane są do końca listopada. Został tylko tydzień, zgłoszenia przyjmowane są do 29 listopada 2019.

Kandydatki XI edycji BiznesWoman Roku mogą zgłaszać się samodzielnie lub zostać nominowane przez osoby trzecie, które już zauważyły ich sukcesy i chciałyby, żeby teraz docenili je inni. Zgłoszeń oraz nominacji można dokonać poprzez formularz on-line, który znajduje się na stronie www.bizneswomanroku.pl

Zobacz także: