Alimenty na dziecko regulowane są przez zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także przez ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7. ...

95% mam zgadza się z tym, że mleko matki jest najlepszym pokarmem dla dziecka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne ...