Bezpłatne szkolenie dla NGO w Radomiu

Szkolenie online

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych, w tym izb gospodarczych.

TERMIN SZKOLENIA: 25-27 marca 2019

MIEJSCE: Hotel Iskra, ul. Planty 4, 26-610 Radom

Zgłoś udział  → http://iped.pl/formularz-zgloszeniowy,13.html

Dzięki udziałowi w szkoleniu, można zapoznać się z najnowszymi przepisami w zakresie:

    •      prawa gospodarczego,
•      ekonomii z elementami polityki przemysłowej,
•      prawa pracy,
•      ekonomii przedsiębiorstwa,
•      analizy finansowej.

Ponadto specjaliści pokażą, jak efektywnie uczestniczyć w procesie konsultacji publicznych i współpracować przy budowie stanowisk ze wszystkimi swoimi interesariuszami.

Skolenie jest wyjątkowe, ponieważ wszystkie przepisy są prezentowane z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników szkoleń, do programu włączona została tematyka RODO oraz Konstytucji dla Biznesu!

Organizatorzy szkolenia: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji: www.iped.pl/efektywne-ngo-i-izby-gospodarcze-szkolenia.html